źródło: materiały prasowe

Od niemal tygodnia, branża fitness walczy o zmianę decyzji strony rządzącej, na mocy której sektor został zamrożony. Obecnie obowiązujące rozporządzenie zawiera wiele nieścisłości i jest coraz bardziej niejasne dla właścicieli obiektów. Ministerstwo Sportu tłumaczy zasady, na jakich Kluby Fitness mogą nadal działać.

Przedstawiamy komentarz Ministerstwa:

“W obowiązującym stanie prawnym korzystanie z klubów fitness jest dopuszczalne w ramach współzawodnictwa sportowego, zajęć sportowych lub wydarzeń sportowych oraz przez studentów i uczniów – w ramach zajęć na uczelni lub w szkole” – wyjaśniono.

„Jeżeli więc w klubie fitness zajęcia sportowe odbywają się w ramach usługi (z udziałem instruktora, trenera personalnego) to takie zajęcia sportowe mogą być przeprowadzane”

„W klubie fitness mogą być prowadzone zajęcia sportowe poczytywane jako forma aktywności fizycznej wpływającej na wypracowanie lub poprawienie kondycji fizycznej i psychicznej, pod warunkiem przeprowadzania ich przez podmiot gospodarczy świadczący usługę związaną bezpośrednio z organizacją zajęć sportowych, a nie poczytywanego wyłącznie jako właściciela danego obiektu”

Ministerstwo podkreśliło również, że w myśl nowego rozporządzenia, bezwzględnie  należy zapewnić 15-minutowe odstępów między wchodzącymi i wychodzącymi uczestnikami zajęć sportowych, wydarzeń sportowych lub korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego, lub w inny sposób ograniczenie kontaktu pomiędzy tymi osobami.

Nadal jednak, cała branża oczekuje zmiany rozporządzenia. Przedstawiciele sektora walczą zarówno o przywrócenie normalnego funkcjonowania Klubów Fitness oraz siłowni z zachowaniem restrykcji sanitarnych, a także o pomoc finansową.

Polecamy także:

Obecna sytuacja branży fitness – komentarz Prezesa PFF, Tomasza Napiórkowskiego