źródło: materiały prasowe

5 listopada miejsce miało drugie spotkanie Zespołu Roboczego ds. branży fitness w ramach Rady Przedsiębiorców przy rzeczniku MŚP. Udział wzięli m.in. przedstawiciele branży fitness, Ministerstwa Sportu oraz Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii. Tematem posiedzenia była możliwość wsparcia branży fitness oraz wznowienia jej działalności w zaostrzonym reżimie sanitarnym.

Przedstawiciele MŚP oraz branży fitness omówili badania i raporty, które potwierdzają konieczność utrzymywania aktywności fizycznej dla zachowania zdrowia oraz brak stwierdzonych zakażeń w Klubach Fitness. Zanegowano wypowiedzi strony rządzącej o niskich sufitach w Klubach Fitness oraz poruszono problem transportu do siłowni.

Wiceminister Olga Semeniuk po wysłuchaniu prezentacji jasno stwierdziła:

“Chciałabym Państwa przed jednym przestrzec. To, że Państwo powiedzą, iż aktywność fizyczna jest potrzebna do zwalczania COVID-19, my to wszystko wiemy. Jednak transmisja pozioma wirusa przeniosła się na takie obszary, że jest nie do opanowania. Jedyną metodą na to, aby przeciąć ten łańcuch transferu wirusa jest ograniczenie jakichkolwiek kontaktów. Zarówno na otwartej przestrzeni jak i w zamkniętych pomieszczeniach.”

“Przedsiębiorcy i my rząd nie pomożemy sobie, jeśli będziemy przenosić rozmowy na ulicę. Mogę z Państwem spotykać się codziennie i rozmawiać o różnego rodzaju badaniach. Możecie Państwo mi przedstawić kolejne badania, że siłownie są bezpieczne, a ja mogę przeczytać Państwu notatkę, że Niemcy zapowiadają zamknięcie siłowni. Możemy tak wymieniać się informacjami. Nie o to chodzi.”

Dodała również, że rozmowy, które się toczą nie mają na celu określenia czy siłownie się otworzą np. za 3 tygodnie czy nie. Rozmowy dotyczą pomocy dla przedsiębiorców, aby uchronić ich i miejsca pracy.

Olga Semeniuk od momentu ogłoszenia częściowego lockdownu, zaznaczała, że przywrócenie funkcjonowania branży fitness nastąpi dopiero wówczas, gdy pozwoli na to sytuacja epidemiologiczna.

Ważne dla sektora wydają się słowa Moniki Stępniak, Dyrektor Departamentu Sportu Wyczynowego w Ministerstwie Sporu:

“Jeśli rozporządzenie Rady Ministrów wejdzie do zaopiniowania czy też wyłączania, jak najbardziej skłaniam się ku temu, i tutaj też mówię w imieniu minister Anny Krupki, będziemy się starać robić wszystko co w naszej mocy, aby sport był i funkcjonował. Zarówno wyczynowy jak i ogólnodostępny.”

Na dzisiaj zapowiadana jest wideokonferencja Rzecznika MŚP i Business Centre Club pod nazwą “Dziesiątka Rzecznika MŚP-propozycje systemowe zmian dla przedsiębiorców”. Spotkanie ma się rozpocząć o godzinie 11.00.

 

Polecamy także:

Ministerstwo Sportu wyjaśnia zmiany w nowym rozporządzeniu