W dniu wczorajszym – 5 grudnia obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Wolontariatu

87 proc. millenialsów przyznaje, że znane marki powinny bardziej koncentrować się na byciu lepszym dla świata, a coraz więcej pracodawców buduje zaangażowanie pracowników włączając ich w projekty społeczne. Według CBOS 11 proc. Polaków angażuje się w działania na rzecz potrzebujących dzieci, a 9,6 proc. poświęca się pracy społecznej w organizacjach pomagających osobom dorosłym, w tym chorym, niepełnosprawnym czy ubogim.

Jednym z „Mega Trendów” w HR, według badania Human Capital Trends 2018, jest wypełnienie misji społecznej. Polscy respondenci wymieniają wsparcie finansowe wybranych organizacji charytatywnych jako najczęściej realizowane programy w swojej firmie (56 proc).1 Według twórców raportu, w ciągu ostatnich 5 lat w polskich firmach wzrosło znaczenie tego typu programów.2 Wynikać to może z coraz powszechniejszego przeświadczenia, że sukcesu w biznesie nie można mierzyć tylko wynikami finansowymi – o tym, że pieniądze to nie wszystko przekonanych jest według raportu Deloitte aż 87 proc. Millenialsów. Okazuje się, że pomoc potrzebującym to nie tylko element strategii CSR, ale również jawne korzyści dla pracowników oraz motor dla ich efektywności. Jak wynika z badania Power Skills „How Volunteerism Shapes Professional Success” jednymi z umiejętności rozwijanych poprzez programy wolontariackie są: przywództwo (83 proc), komunikacja międzyludzka (78 proc.), zarządzanie finansami (73 proc.), cierpliwość (69 proc.) oraz rozwiązywanie problemów (62 proc.).

W naszej firmie widzimy niezwykłą mobilizację do pomocy, a każdy zrealizowany wolontariat to powód, by rozpocząć kolejny. Dotychczas zrealizowaliśmy wspólnie ponad 80 inicjatyw wolontariacko-filantropijnych w całej Polsce w ramach naszego firmowego programu Dobry MultiUczynek. Potencjał takich działań jest ogromny, dlatego w tym roku postanowiliśmy połączyć siły z Użytkownikami kart MultiSport, którzy przy naszym wsparciu finansowym, mogą odpowiedzieć na realne potrzeby lokalnych społeczności w zakresie aktywności fizycznej – mówi Rafał Mikołajczyk, wicedyrektor komunikacji i CSR w Benefit Systems.

We wrześniu ruszyła pierwsza edycja programu wolontariacko-filantropijnego Dobry MultiUczynek dla Użytkowników kart MultiSport, których jest obecnie w Polsce 917,2 tys. Użytkownicy kart sportowych, mający pomysł na społeczne przedsięwzięcie wspierające lub promujące aktywność fizyczną, mogli zgłosić do programu swoją inicjatywę i otrzymać środki finansowe na jej realizację. Początkowo Kapituła wybrała 10 projektów, spośród których w drodze głosowania internautów wyłoniono 6 zwycięskich inicjatyw:

– Dziecięce Centrum Gier Chodnikowo-Korytarzowych dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 21 we Wrocławiu (na terenach w pobliżu szkoły powstaną angażujące dzieci i mieszkańców gry typu „klasy”, „kolory”, „chińczyk”) – więcej: https://www.kartamultisport.pl/dobry-multiuczynek/projekt-2/

– #Benefit4Good, czyli cykliczne zajęcia z trenerem dla podopiecznych Domu Dziecka nr 9 w Warszawie oraz piknik sportowy z okazji Dnia Dziecka – więcej: https://www.kartamultisport.pl/dobry-multiuczynek/projekt-1/

– „Rowelove Przygody”, czyli pro-sportowa inicjatywa dla Szkoły Podstawowej w Rychnowach, która poprzez atrakcyjną formę w postaci wycieczek rowerowych ma zachęcić dzieci i młodzież do aktywności fizycznej – więcej: https://www.kartamultisport.pl/dobry-multiuczynek/projekt-8/

– „Family Challenge” – rodzinne imprezy sportowo-rekreacyjne ze strefą edukacyjną, które odbędą się w Gdańsku, Warszawie i Poznaniu – więcej: https://www.kartamultisport.pl/dobry-multiuczynek/projekt-7/

– „Super Senior w akcji”, czyli cykl warsztatów edukacyjnych i wycieczek sportowych dla seniorów z warszawskiego Ursynowa i okolic organizowany z Fundacją Kluboteka Dojrzałego Człowieka – więcej: https://www.kartamultisport.pl/dobry-multiuczynek/projekt-9/

– „Przerwa na sport” – aktywne korytarze dla dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 43 – więcej informacji: https://www.kartamultisport.pl/dobry-multiuczynek/projekt-5/

Fundatorem i pomysłodawcą programu Dobry MultiUczynek jest Benefit Systems, twórca Programu MultiSport, a partnerem organizacyjnym jest Stowarzyszenie Centrum Wolontariatu. Więcej informacji o Dobrym MultiUczynku oraz wszystkie projekty, które przeszły do półfinału i wzięły udział w głosowaniu internautów znaleźć można na stronie https://www.kartamultisport.pl/dobry-multiuczynek/

1 Trendy HR 2018 „Czas odpowiedzialnych firm”. Analiza polskich wyników badania Human Capital Trends 2018

2 Tamże

Polecamy również:

UOKiK: postępowanie antymonopolowe potrwa do kwietnia

kontakt@branzafitness.pl