Większość właścicieli i menedżerów klubów fitness, siłowni ma nadal wątpliwości co do zasad odtwarzania muzyki w klubach. Aby nie narazić się na kary finansowe oraz na płacenie zbyt dużych, często nienależnych tantiem powinni zgłębić Ustawę o prawach autorskich i prawach pokrewnych obowiązującą w Polsce. Nie jest to łatwe zadanie a przecież muzyka w klubie to niezbędny element działalności.

Znajdziecie więc tu wiele potrzebnych i ważnych informacji na temat waszych praw i obowiązków, wiele ciekawostek i nowych rozwiązań , które ułatwią Wam pracę , w sposób prosty i przyjemny omówię tematy związane z muzyką w każdym aspekcie. Sama mam hopla na tym punkcie i chętnie podzielę się nim.

Na początek wyjaśnijmy, że co do zasady publiczne odtwarzanie utworu pociąga za sobą konieczność ponoszenia opłat na rzecz autorów i wykonawców muzyki o czym mówi Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666)- http://www.lex.pl/du-akt/-/akt/dz-u-2000-80-904. W Polsce działa wiele OZZ ( Organizacji Zbiorowego Zarządzania ) , którym ustawodawca zezwolił na ochronę praw autorskich.

*Stowarzyszenie Autorów ZAiKS (od Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych) – polska organizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi twórców. Chroni autorów tekstów oraz kompozytorów a więc pierwotnych twórców dzieła.

*Stowarzyszenie STOART jest największą polską organizacją zbiorowego zarządzania prawami pokrewnymi do artystycznych wykonań utworów muzycznych i słowno-muzycznych . W uproszczeniu chroni prawa tych, którzy wykonują dzieło np. piosenkarza.

*SAWP Stowarzyszenie Artystów Wykonawców Utworów Muzycznych i Słowno-Muzycznych. Chroni artystów polskich.

*Stowarzyszenie ZPAV to Związek Producentów Audio-Video i jest Stowarzyszeniem zrzeszającym producentów fonogramów i wideogramów.

To najbardziej „popularne” organizacje odwiedzające nasze kluby. O pozostałych nie będę wspominać choć ostatnio zdarzył się przypadek ubiegania się o tantiemy od Związku Autorów i Producentów Audiowizualnych ZAPA (producenci filmowi ). Teoretycznie każdej z powyżej wymienionych organizacji przysługuje odrębne prawo do żądania podpisania umowy licencyjnej (reprezentują inną grupę twórców muzycznych). Nie byłoby tematu gdyby nie zbyt wysokie opłaty dla każdej z nich.

Na rynku od kilku lat pojawiło się wiele produktów, dzięki którym możemy legalnie „grać” w klubie o czym w kolejnych artykułach.

Trzeba wiedzieć , że zakup legalnych płyt/plików mp3 , posiadanie abonamentu RTV nie zwalnia nas od konieczności opłacania tantiem za ich publiczne odtworzenia.

Izabela Ciechalska Fitness Music LTD
www.fitnessmusic.com.pl