Program reform ekonomiczno-społecznych jakie przygotował rząd budzi skrajne emocje. Obecnie przedłużone zostały konsultacje społeczne przed ostatecznym głosowaniem nad przyjęciem proponowanych zmian.

Reformy nazwane „Nowym Ładem” uderzą po kieszeniach przede wszystkim przedsiębiorców. Dlaczego? Wszystko za sprawą składki zdrowotnej, a dokładnie braku możliwości odjęcia jej od podatku.

Sama podstawa wymiaru składki zdrowotnej się nie zmieni i pozostanie na poziomie 9 procent. Jednak u przedsiębiorców podstawą wymiaru będą rzeczywiste dochody. Składka zdrowotna nie będzie więc już stała, zryczałtowana. Dziś przedsiębiorcy, niezależnie od dochodów, płacą składkę w wysokość 382 zł. Po zmianach zapłacą 9 proc. swojego rzeczywistego dochodu i to bez możliwości odliczenia od podatku – wylicza Gazeta Prawna.

To najbardziej kontrowersyjna zmiana jaką zapowiada rząd. Ukryty podatek, bo tak można to określić, wpłynie na niebywały wzrost cen usług – ostrzegają eksperci, a związki apelują do Premiera o zaniechanie proponowanych rozwiązań.

Większa redystrybucja dochodów od osób lepiej zarabiających do grup słabiej uposażonych zniechęci obywateli do podejmowania większej aktywności i osłabi konkurencyjność – zauważa Przemysław Pruszyński z Konfederacji Lewiatan. Zdaniem rządu te rozwiązania konkurencyjność Polski zwiększą.

Związek Przedsiębiorców i Pracodawców postuluje o rezygnację z obciążenia przedsiębiorców składką NFZ proporcjonalną do dochodów lub przychodów oraz o pozostawienie możliwości odliczenia składki na NFZ od podatku PIT płaconego przez przedsiębiorców.

Proponujemy pozostawienie w systemie jedynie trzech, prostych podatkowo form prowadzenia działalności gospodarczej:

  1. małą Działalność Gospodarczą dla uzyskujących do 120 tys. zł rocznie przychodu;
  2. podatek liniowy na dotychczasowych zasadach;
  3. ryczałt od przychodów ze zmienionymi stawkami.

Dodatkowo proponujemy stopniowy wzrost podstawy wymiaru składki zdrowotnej płaconej przez przedsiębiorców do poziomu 90% przeciętnego wynagrodzenia. Nowy Ład Nowy Ład Nowy Ład

Uzupełnienie wpływów budżetowych, które miały pochodzić z rozwiązań Polskiego Ładu, umożliwić może wprowadzenie:

  1. jednolitej stawki VAT w wysokości 18,75% (dla najuboższych przewidujemy rozwiązanie rekompensujące w postaci karty socjalnej);
  2. minimalnej stawki podatku CIT w wysokości 1,0% od przychodów osiąganych w danym roku podatkowym.

Tak brzmi treść memorandum ZPP, który sprzeciwia się rozwiązaniom Nowego Ładu.

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców Adam Abramowicz wystąpił natomiast do Premiera Mateusza Morawieckiego o wprowadzenie podatkowych zmian do rządowego programu „Polskiego Ładu”.

Propozycja Rzecznika MŚP zawiera również rozwiązania, które mają częściowo zniwelować niekorzystne zmiany dla przedsiębiorców, wynikające z „Polskiego Ładu”. Rządowy plan wprowadza składkę zdrowotną stanowiącą 9% dochodu przedsiębiorcy. Adam Abramowicz postuluje, aby uzupełnić ją o barierę od której składka ta nie będzie już podwyższana. Rozwiązanie to nawiązuje do stosowanego dziś limitu 30-krotności przy ubezpieczeniach społecznych.

– Przy uwzględnieniu mojego rozwiązania osoby prowadzące działalność gospodarczą nie zapłaciłby składki zdrowotnej wyższej niż średniomiesięcznie 1 176,08 zł. Zwrócę się do Ministra Finansów o wyliczenie kosztów tych propozycji – zaznacza Adam Abramowicz, rzecznik małych i średnich przedsiębiorców.

– Popieram propozycję Rzecznika MŚP dotyczącą zmiany w sposobie naliczania składki zdrowotnej z 9%, na ustanowienie górnego limitu poboru, określającego maksymalną kwotę podstawy wymiaru składki zdrowotnej, jako 30-ktotności prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce. Byłoby to rozwiązanie analogiczne z funkcjonującym limitem wymiaru składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, jakie funkcjonuje obecnie w ZUS. Takie rozwiązanie byłoby jednocześnie poparciem reformy składki zdrowotnej zaproponowanej w Polskim Ładzie i nie dyskryminującym zwłaszcza dla 700 tysięcy przedsiębiorców na podatku liniowym PIT, którzy w dużej mierze tworzą polskie PKB, kreując miejsca pracy, wydajność i innowacyjność  – mówi prof. dr hab. Konrad Raczkowski, Społeczna Akademia Nauk.

Zmiany zaproponowane w Nowym Ładzie podzieliły też środowisko polityczne. Przeciwnym dodatkowemu podatkowi jest między innymi Jarosław Gowin, który już zapowiedział, że jego partia nie poprze zaproponowanych rozwiązań w takiej formie jaka jest obecnie proponowana.

Mateusz Morawiecki wraz z Ministerstwem Finansów promując swoje rozwiązania zaznacza, że beneficjentami Nowego Ładu jest 18,6 miliona Polaków, z czego 9 mln nie zapłaci podatku wcale. Na zmianach zyska 67 proc. pracowników i aż 90 proc. emerytów