Życzliwość, dobra organizacja, pewność siebie

Kim jest prawdziwy lider?

Lider to osoba, która posiada wyjątkowe cechy. Nie każdy kierownik jest liderem, ale…. Nie każdy lider zostaje kierownikiem… Stanowisko w danej organizacji, nadane jest przez osoby decyzyjne. Manager jest najczęściej rekrutowany, bądź z zewnątrz albo w drodze rekrutacji wewnętrznej. Rola lidera opiera się nie tylko na wiedzy merytorycznej, ale również odpowiednim cechom osobowościowym, które mają decydujący wpływ na sukces klubu.

Cechą prawdziwego lidera jest wizualizacja, czyli umiejętność widzenia siebie i swojego klubu za kilkanaście lat. Ta cecha charakteryzuje ludzi bardzo twórczych, którzy wiedzą, dokąd oraz w jakim celu zmierzają. Nie są wyłącznie tu i teraz, ale mają plany na swoje życie oraz rozwój prowadzonego przez siebie klubu.

Lider to osoba pewna siebie, która zna swoją wartość i potrafi siebie cenić. W tym miejscu warto zaznaczyć, że pewność siebie to nie jest zarozumialstwo, a często jest to mylone. Pewność siebie to świadomość swojej wartości, którą przekłada się na swoją prace i znajomość zagadnień z zakresu zarządzania klubem. To osoba posiadająca wysoki poziom optymizmu, który towarzyszy mu w pracy i zaraża nim swoich współpracowników. Nie narzeka na kryzys, niski przychód, czy marudnych klubowiczów tylko szuka dróg rozwiązywania problemów, jakie pojawiają się przed nim. To osoba, która jest etyczna i ma zasady moralne, nie tylko w stosunku do siebie i swoich znajomym, ale w stosunku do każdej osoby, z która współpracuje lub też, w pracy zawodowej obcuje. Prawdziwy lider jest osobą wpływową, nie tylko dzięki swojej sile, ale także wiedzy i pozycji, jaką w danej branży osiągnął. Nie obnosi się z tym, nie musi udowadniać całemu światu, że ma wpływy, bo prostu je ma… Cechuje się także bardzo dużą empatią i życzliwością wobec otoczenia, w którym pracuje. Pomocny, jeśli jest potrzeba. Nie zawsze robi to w blasku fleszy i dla poklasku, a czasami wręcz nie chce z tym się pokazywać, bo nie robi tego dla wizerunku….ale z potrzeby serca.

Lider, potrafi ustalać – wytaczać wysokie standardy pracy i sam je w swojej pracy stosuje. Nie toleruje kłamstwa i matactwa i sam jest uczciwym człowiekiem. Nie stosuje podwójnych standardów, a wszystkich swoich współpracowników rozlicza według takich samych zasad. Lider, z uwagi na swoją rolę i zakres pracy jest osobą bardzo dobrze zorganizowaną. Nigdy nie pracuje chaotycznie. Świetna organizacja pracy skutkuje, porządkiem i wygospodarowaniem czasu na rozmowy z pracownikami i sprzyja pracą nad nowymi, innowacyjnymi usługami, które powodują, że prowadzany przez lidera klub, zawsze jest o krok przed innymi klubami.

Podsumowując, można pokusić się o podsumowanie, że „liderzy to ludzie, którzy robią wszystko w najlepszy możliwy sposób”. Czy zatem są prawdziwy liderzy na rynku? Wiem, na pewno: trudno ich znaleźć, ale są i to obok nas. I odwrotnie, osoby aspirujące do roli kierowników, są tytularnymi kierownikami bez cech prawdziwego lidera. Warto ich szukać, bo są prawdziwymi sprawcami sukcesów miejsca, którym zarządzają.

Certyfikowany Manager SPA, jedynego na świecie amerykańskiego stowarzyszenia ISPA. W 2009 roku uzyskała międzynarodowy certyfikat, uznany na świecie jako największe osiągniecie w branży zarządzania obiektami. Od września 2011 do chwili obecnej, Członek Rady Nadzorczej Europejskiej Fundacji SPA.

Anita Bajdalska