źródło: materiały prasowe

Sprostowanie PFF:

“Pomysł dot. ozdrowieńców i zaszczepionych w kwestii dostępu do siłowni i klubów fitness, przewidywał nie wliczanie tychże osób do ew. limitów sanitarnych, dopuszczając tym samym korzystanie wszystkim innym. Dodatkowo podczas komisji PFF przedstawiło zestawienie krajów o dużo gorszej sytuacji epidemicznej niż w Polsce, w których kluby fitness – w reżimie sanitarnym – mogą działać. Ponadto wymienione przez PFF kraje nigdy nie wskazywały na kluby fitness jako źródła zakażeń, a ich zamykanie wynikało po prostu z wprowadzonego ogólnego lockdownu. Główną obawą Ministerstwa Zdrowia czy GIS jest ew. zachowanie użytkowników naszego sektora. Twierdzą oni, że klienci nie będą stosować się do restrykcji sanitarnych, podając za wzór wydarzenia z Zakopanego. Okres próbny proponowany przez PFF ma zdementować ten pogląd”.

16 lutego 2021r. odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki z przedstawicielami branży fitness. Tematem była możliwość udostępniania klubów fitness i siłowni w ramach obowiązującego reżimu sanitarnego.

Podczas posiedzenia, Prezes PFF Tomasz Napiórkowski przedstawił posłom warianty w jakich możliwe byłoby ponowne funkcjonowanie branży fitness. Jest to sektor, który jako jeden z nielicznych został nadal zamrożony. Lockdown dla klubów fitness trwa od 17 października i nadal nie wiadomo kiedy sytuacja się zmieni. Otwarcie siłowni od 11 marca

Otwarcie siłowni od 11 marca?

Jednym z rozwiązań jakie widzi PFF jest otwarcie siłowni od 11 marca: “Zdajemy sobie sprawę, że pierwszą datą, kiedy branża fitness mogłaby zacząć działać to 11 marca. Można by rozważyć scenariusz, że warunkowo zostanie otwarta na dwa tygodnie do marca, co oznaczałoby że służby sanitarne mogłyby sprawdzać, na ile klienci i siłownie przestrzegają zasad. Jeśli zdaliby ten test – takie miejsca mogłyby dalej działać“-mówił  Tomasz Napiórkowski.

Siłownie dla ozdrowieńców i zaszczepionych

Jak zaznaczyła PFF,  ponad 80% klientów klubów fitness i siłowni to osoby młode, które nie są tak narażone na ciężki przebieg zakażenia C-19 jak seniorzy. Możliwa wg PFF jest organizacja w klubach zajęć sportowych, aby mieć kontrolę nad tym kto korzysta z usług. Prezes PFF Tomasz Napiórkowski zasugerował także trzecie rozwiązanie jakim jest dostęp do usług klubów fitness i siłowni dla ozdrowieńców oraz osób zaszczepionych.

Pełny zapis posiedzenia komisji dostępny pod linkiem:

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje_arch.xsp#C37A308529C1C11BC125867800291E31

Ministerstwo pozostaje przy swoim stanowisku

Propozycje przedstawicieli branży nie spotkały się z aprobatą ze strony rządzącej. Wiceminister Zdrowia, Waldemar Kraska zaznaczył, że nawet osoby młode po wyjściu z siłowni wracają do swoich rodziców lub dziadków. Problemem okazuje się także ciągły brak rekomendacji do otwarcia branży fitness ze strony Rady Medycznej przy premierze. W ostatnich dniach sukcesywnie wzrasta liczba zakażeń w Polsce i jak powiedział Kraska “trzecia fala puka do naszych drzwi”. Dlatego też nie może obiecać, że 11 marca nastąpi odmrożenie branży fitness. 

Szef GIS Krzysztof Saska dodał: “Obserwujemy zmianę trendu i pomimo zrozumienia dla całej branży musimy wyważać pomiędzy zdrowiem, a aktywnością gospodarczą i fizyczną.”

Uzgodniono natomiast, że nastąpi spotkanie przedstawicieli branży fitness z Radą Medyczną, która pracuje przy premierze, aby jej eksperci mogli zapoznać się z propozycjami sektora.

Polecamy także:

kiedy branżą fitness zostanie otwarta, rząd

Kiedy branża fitness zostanie otwarta? Rząd ma swój plan!