photo: zinkevych / Fotolia

Park Aktywnego Seniora

Według danych GUS, wyniki prognozy ludności na lata 2014 – 2050 wskazują na pogłębianie się procesu starzenia społeczeństwa. Seniorzy są grupą społeczeństwa, o której coraz głośniej mówimy w naszej branży. Startują pilotażowe projekty dedykowane osobom starszym, zachęcające do aktywności fizycznej, wprowadzane są specjalne zajęcia do grafików, a właściciele klubów głowią się, jak ściągnąć seniorów z okolicy i zachęcić ich do ćwiczeń. Co by nie mówić jest to temat gorący. Gdańsk właśnie wystartował z nową inicjatywą zapewniającą nową przestrzeń dla seniorów.

Wkrótce otwarcie

W Gdańsku powstaje park Aktywnego Seniora. Nowa inwestycja na terenie miasta obejmuje siłownie pod chmurką, ścieżki z poręczami, schodami i pochylnią oraz koła do ćwiczeń. Całość uzupełnią nowe nasadzenia kwiatów oraz ławki i miejsca do leżenia. Sprzęt ma być bezpieczny i przystosowany do potrzeb osób starszych oraz osób niepełnosprawnych. W parku mają się również odbywać ćwiczenia z zakresu terapii zajęciowej. Pomysłodawcą Parku Aktywnego Seniora w Bytowie jest fundacja “Zdrowie Nasze”. Całość zrealizowano dzięki dotacji z funduszy unijnych. Otwarcie parku przy bytowskim szpitalu zaplanowano na czerwiec.

Według danych GUS, wyniki prognozy ludności na lata 2014 – 2050 wskazują na pogłębianie się procesu starzenia społeczeństwa. Według prognoz, w 2050 r. aż 42% mieszkańców miast i 38% mieszkańców wsi będzie miało co najmniej 60 lat. Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) rekomenduje osobom starszym podejmowanie aktywności fizycznej składającej się z trzech elementów: ćwiczeń wytrzymałościowych (2-3 razy w tygodniu przez co najmniej 20minut), ćwiczenia siłowe (wykonywane 2 razy w tygodniu po 20minut) oraz ćwiczenia rozciągające, trwające codziennie 5-10minut.

Park jest ogólnodostępny, a korzystanie z jego wyposażenia jest bezpłatne.

Zobacz także: