photo: BillionPhotos.com / Fotolia

Paski ostrzegawcze na opakowaniach suplementów

Reklamy suplementów pod lupą…

Kary nawet do 20 mln złotych

W parlamencie trwają przygotowania nowelizacji ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia. Za złamanie nowych przepisów dotyczących znakowania opakowań suplementów diety, grożą drakońskie kary. Jak informuje Dziennik Gazeta Prawna, przedsiębiorcy sprzedający suplementy chwalą proponowane rozwiązania, natomiast prawnicy krytykują. Nowe przepisy mają na celu wyeliminowanie z rynku nierzetelnych reklam oraz wzmocnienie ochrony konsumentów.

Dynamiczny rozwój polskiego rynku suplementów sprawia, że konkurencja między działającymi na nim podmiotami, zaostrza się. Konsumenci są atakowani reklamami, których formy nierzadko budzą wątpliwości.

Zgodnie z nowelizacją na opakowaniach wszystkich suplementów ma pojawić się formuła: „Suplement diety jest środkiem spożywczym, którego celem jest uzupełnienie normalnej diety”. Za brak oznaczenia Główny Inspektor Sanitarny będzie miał możliwość nałożenie kary w wysokości nawet do 20 mln złotych podmiotowi, który prowadzi reklamę suplementu diety sprzeczną z prawem. Co więcej, specjalny napis będzie zajmował co najmniej 20 proc. powierzchni opakowania suplementu. W reklamach telewizyjnych i radiowych znajdzie się podobny komunikat.

Przepisy pozwalające na walkę z nierzetelnymi przedsiębiorcami istnieją już teraz. Nie są jednak wykorzystywane. Projektodawca chce to zmienić…

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna