źródło: Brussels Bulletin

7 lipca 2020 r. Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie z realizacji planu prac na lata 2017–2020. Głównym celem planów jest promowanie i rozwijanie współpracy w zakresie polityki sportowej między instytucjami UE, państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami w dziedzinie sportu. Koncentrują się na określonej liczbie działań o wyraźnej unijnej wartości dodanej.

W sprawozdaniu tym podkreślono, w jaki sposób polityka sportowa zyskała coraz większą rolę w przyczynianiu się do realizacji celów gospodarczych, zdrowotnych i społecznych UE. Covid-19 utwierdził to znaczenie zarówno w elitarnym, jak i na szczeblu lokalnym. Według badanych państw członkowskich, zainteresowanych stron w dziedzinie sportu i instytucji UE plan zagwarantował prawidłową realizację działań, w stosunku do trzech głównych priorytetów: uczciwość sportu – wymiar gospodarczy sportu i społeczeństwa.

Przyszły plan prac UE na rzecz sportu (2021–2024) zostanie opublikowany do końca roku. W związku z tym w sprawozdaniu wymieniono zalecenia na przyszłość:

– potrzeba szerszego upowszechniania wyników projektu Erasmus Plus

– główna rola zainteresowanych stron w dziedzinie sportu

– zwiększenie powiązań z innymi priorytetami UE, takimi jak Green Deal, cyfrowa Europa i plan działania na rzecz walki z rakiem – wpływ Covid-19 na gospodarkę, sytuację społeczną i zdrowie.

Poza tym te szczególne priorytety przyszłego planu mogą opierać się, podobnie jak poprzedni, na trzech głównych aspektach, które doskonale wyjaśniają misję sportu UE:

1) sportu jako narzędzia promowania wartości społęcznych

2) gospodarczego wymiaru sportu i

3) sportu jako narzędzia promowania zdrowego stylu życia.

Ostatecznie w sprawozdaniu podkreślono znaczenie organizacji sportu we wdrażaniu polityki aktywności. W istocie EuropeActive poprzez projekty Erasmus+, wkład w wydarzenia Europejskiego Tygodnia Sportu, udział grup ekspertów, wkład i wystąpienia na seminariach i konferencjach przyczyniły się w ciągu ostatnich trzech lat do pomyślnej realizacji planu i z niecierpliwością oczekuje na prace w ramach kolejnych działań.

Polecamy także:

Dobrze, że jesteś! – MultiSport promuje powroty do treningów w obiektach sportowych