Organizacja pracy oraz planowanie struktury zatrudnienia

Piąta część cyklu artykułów o biznes planie klubu fitness

Biznes plan jest swoistą mapą drogową, z którą powinien pracować każdy przyszły Inwestor. Kolejnym elementem biznes planu klubu fitness jest planowanie struktury zatrudnienia oraz organizowanie pracy klubu.

Struktura zatrudnienia

Zaczynamy od organizacji pracy, żebyśmy wiedzieli kogo będziemy potrzebować. Można zaprojektować schemat organizacyjny albo zwyczajnie zapisać sobie wszystko, to co planujemy i z kim będziemy współpracować. Czasami sam Inwestor pełni rolę managera klubu, ale czasami decyduje się na zatrudnienie specjalisty, któremu powierzy to zadanie, bo nie każdy Inwestor sam będzie chciał klubem zarządzać, a jedynie sprawować nadzór nad tym procesem. Manager, czyli osoba odpowiedzialna za funkcjonowanie klubu to podstawa. Następnie projektujemy stanowiska liniowe, tj.: trenerzy personalni, instruktorzy, recepcjonistki, pracownicy sprzedaży oraz serwis sprzątający. Nie można zapomnieć o pracownikach technicznych, jeśli nie korzystamy z nowego wyposażenia, które podlega warunkom gwarancyjnym. Organizacja pracy klubu to przypisanie czynności oraz zakresów czynności, jakie poszczególne osoby będą miały, w taki sposób, aby praca naszego klubu miała charakter płynny i przebiegała bez zakłóceń. Następnie trzeba określić w jaki sposób, nasi współpracownicy będą z nami współpracowali. Czy decydujemy się na zawarcie umów o pracę? Zleceń? A może w oparciu o firmy, które na naszą rzecz będą świadczyły usługi? Każda z w/w form współpracy ma swoje wady i zalety, dlatego trzeba to dobrze przemyśleć i zaoferować dogodną dla obu stron formę działania.

Koszty, umowy, zatrudnienie

Organizowanie pracy to jedno, a koszty to drugie. Przy podejmowaniu decyzji o współpracy należy skrupulatnie skalkulować formy wynagrodzenia. Stałe czy zmienne? Uzależnione od frekwencji czy nie? Ile godzin? Czy uwzględnia sprzątanie czy nie? Na wszystkie te pytania należy sobie odpowiedzieć, aby móc negocjować warunki z współpracownikami na etapie projektowania klubu. Jestem zdecydowanym zwolennikiem spisania wszystkiego na piśmie, tak aby nie pominąć ważnych kwestii, które niedopowiedziane, mogą w przyszłości być przyczyną nieporozumień. Wszystkie nasze oczekiwania względem przyszłych współpracowników powinny zostać zawarte w umowach, które później będziemy podpisywać. Inną kwestią jest przemyślenie, w jaki sposób będziemy inwestować w rozwój naszych pracowników i jakie umowy lojalnościowe podpisywać. Na koniec jeszcze jeden aspekt, na który chciałabym zwrócić uwagę, czyli kwestia odpowiedzialności materialnej naszych współpracowników. Pamiętajmy, że nie wszystkie formy zatrudnienia gwarantują nam, że będziemy mogli „ściągnąć” od współpracowników – zawinione bądź nie – braki w gotówce lub w towarze.

Podsumowując organizacja pracy klubu, to nie tylko podział zadań do wykonania, to także odpowiedzialność za wykonywane zajęcia i ochrona majątku, jaki powierzamy w ręce współpracowników. Aby nie narazić się na straty trzeba dobrze, wszystkie aspekty funkcjonowania klubu fitness przemyśleć i doprecyzować.

Cz.1 Jak skutecznie przygotować biznes plan dla klubu fitness?

Cz.2 Skuteczna analiza konkurencji 

Cz.3 Dystrybucja i promocji klubu fitness

Cz. 4 Charakterystyka lokalu klubu fitness

Artykułem kończącym cykl dotyczący elementów biznes planu klubu fitness będzie wyposażenie oraz zaopatrzenie. Zwrócimy uwagę, które elementy oprócz parametrów  technicznych i ceny są kluczowe i na co przede wszystkim należy zwrócić uwagę.

Anita Bajdalska

Certyfikowany Manager SPA, jedynego na świecie amerykańskiego stowarzyszenia ISPA. W 2009 roku uzyskała międzynarodowy certyfikat, uznany na świecie jako największe osiągniecie w branży zarządzania obiektami. Od września 2011 do chwili obecnej, Członek Rady Nadzorczej Europejskiej Fundacji SPA.

www.MagdalenaSzmidt.com/kontakt/