źródło: informacja prasowa Benefit Systems

Zarząd Benefit Systems S.A., w nawiązaniu do raportu nr 19/2019 z dnia 29 kwietnia 2019 roku, przekazał nową prognozę wyników finansowych grupy kapitałowej Spółki na 2019 rok.

Na podstawie dokonanej analizy zysków grupy kapitałowej Spółki za pierwsze 3 kwartały 2019 roku oraz tendencji rynkowych, jak również aktualizacji oszczędności kosztowych, Spółka szacuje, że skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) w 2019 roku wyniesie między PLN 145 mln – PLN 155 mln, a po oczyszczeniu o wpływ standardu MSSF 16 (Leasing) w 2019 roku między PLN 130 mln – PLN 140 mln.

Spółka wskazuje, że względem prognozy zawartej w Raporcie zmianie uległ szacunek wpływu MSSF 16 (Leasing) na skonsolidowany zysk operacyjny (EBIT) w 2019 roku, tj. z uwzględnionego w Raporcie wpływu w wysokości PLN 23 mln na PLN 15 mln aktualnie.

Jak czytamy w komunikacie prasowym, grupa Benefit Systems, w trzecim kwartale 2019 r. osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 380,2 mln zł, co stanowiło wzrost o 28% wobec analogicznego okresu roku ubiegłego. Jednocześnie Grupa odnotowała zwiększenie zysku operacyjnego do 55,9 mln zł oraz porównywalny względem trzeciego kwartału 2018 r. poziom zysk netto.

Mamy za sobą dobry kwartał, odnotowaliśmy wzrost przychodów we wszystkich naszych segmentach operacyjnych. Kontynuowaliśmy także wdrażanie działań organizacyjnych, marketingowych oraz sprzedażowych, które mają służyć zwiększaniu sprzedaży i efektywności w naszych klubach fitness – mówi Bartosz Józefiak, członek zarządu Benefit Systems.

Polecamy także:

Blisko 3 miliony Polaków korzysta z klubów fitness – poznaj najważniejsze ustalenia raportu „The European Health & Fitness Market 2019