Drodzy Państwo, zapraszamy na podsumowanie roku 2019 w firmie Benefit Systems. O odpowiedzi dotyczące najważniejszych projektów i przedsięwzięć mijającego roku poprosiliśmy Pana Wojciecha Szwarca, członka zarządu Benefit Systems. 

1. Rok 2019 w Benefit Systems był bardzo dynamiczny. Czy mogę prosić o wymienienie najważniejszych wydarzeń, które miały miejsce?

W kwietniu 2019 roku mogliśmy poinformować rynek, że przekroczyliśmy próg miliona kart sportowych oferowanych przez Grupę Benefit Systems. Ten rok był ważny i intensywny pod wieloma względami. Wracając jeszcze na moment do ponad miliona Użytkowników naszych kart – wynik ten cieszy, tym bardziej, że według badań 78 proc. osób korzystających z Programu MultiSport realnie zwiększa poziom aktywności fizycznej, a 68 proc. próbuje nowe zajęcia sportowe. W 2019 roku kontynuowaliśmy ważne programy, wspierające aktywność i świadomość Polaków w zakresie problemu bezruchu oraz jego konsekwencji dla zdrowia. W czerwcu, drugi rok z rzędu, pojawił się raport MultiSport Index 2019 powstały we współpracy z Kantar. Badanie stanowi diagnozę sportowych zachowań polskiego społeczeństwa, wzbogaconą o jego segmentację i jest jednocześnie rzetelnym źródłem informacji dla wszystkich naszych interesariuszy. Kolejnym niezwykle ważnym dla nas projektem jest program edukacyjny Aktywne Szkoły MultiSport, powstały w odpowiedzi na narastający w Polsce problem bezruchu wśród dzieci, w tym alarmującej liczby zwolnień z lekcji WF. Celem programu jest realne zwiększanie poziomu aktywności wśród dzieci i wypracowanie długofalowych, kreatywnych działań wspierających ich codzienny ruch. Kluczowe w projekcie są również działania mające na celu zwiększanie świadomości rodziców, nauczycieli i władz samorządowych w zakresie potrzeby aktywizacji młodego pokolenia. W 2019 roku nie zapomnieliśmy też o budowaniu tej świadomości wśród osób w wieku 60+ przy pomocy programu MultiSport Senior. Pojawiliśmy się m.in. na Paradzie Seniorów w Warszawie, podczas której aktywizowaliśmy i zachęcaliśmy do codziennego ruchu 15 tys. seniorów z całej Polski. Dodatkowo, jako jedyna w Europie Środkowo-Wschodniej spółka publiczna z certyfikatem społecznej odpowiedzialności BCorp, przez cały rok wspieraliśmy przedsiębiorstwa, które chciałyby dołączyć do grona „firm lepszych dla świata”. W tym celu zorganizowaliśmy nawet spotkanie, podczas którego dzieliliśmy się wiedzą i doświadczeniem dotyczącym procesu certyfikacji.

2. Jakimi ważnymi projektami mogą się Państwo pochwalić?

Jednym z ważniejszych projektów Benefit Systems jest Akademia MultiSport. To autorski program szkoleniowy, którego celem jest wyposażenie naszych Partnerów w wiedzę oraz praktyczne umiejętności wspierające prowadzenie działalności w branży sportowo-rekreacyjnej. Profesjonalni eksperci, będący praktykami w swoich dziedzinach oraz zróżnicowana tematyka szkoleń (od budowy i zarządzania zespołem, po aspekty prawne i skuteczny marketing), sprawiła, że 95 proc. uczestników Akademii MultiSport potwierdziło przydatność omawianych w ramach niej zagadnień w codziennym zarządzaniu obiektem. Nieprzerwanie od ponad 4 lat realizujemy również cykl profesjonalnych szkoleń biznesowych we współpracy z Ican Institute: Business Management Executive Program (dedykowany osobom zarządzającym obiektami sportowo-rekreacyjnymi honorującymi karty MultiSport) oraz jego kontynuację, czyli Business Management Executive Program Excellence. Ważnym przedsięwzięciem są dla nas również szkolenia z Pierwszej Pomocy w ramach programu „Po pierwsze: Bezpiecznie!” powstałe z myślą o bezpieczeństwie osób ćwiczących w naszych obiektach partnerskich. Oprócz wiedzy merytorycznej, przez cały rok oferowaliśmy też Partnerom wsparcie w postaci pożyczek finansowych, dzięki czemu mieli oni szansę otworzyć nowe obiekty lub zmodernizować obecne. Nieodzownym elementem naszej współpracy z Partnerami jest również możliwość uzyskania dostępu do serwisu muzycznego Go On Biznes, w którym dostępnych ponad 80 gotowych playlist, które mogą stanowić wypełnienie przestrzeni obiektu sportowo-rekreacyjnego odpowiednio dopasowaną muzyką. Co istotne, wszystkie nasze programy partnerskie będziemy kontynuować także w 2020 roku.

3. Co było dla Państwa największym wyzwaniem w 2019 roku?

Program MultiSport wspiera aktywny tryb życia i nie ukrywamy, że naszym celem jest stałe zwiększanie grupy pracowników, którzy o swoje zdrowie mogą dbać razem z nami i naszymi Partnerami. Według MultiSport Index 2019, 36 proc. mieszkańców Polski nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej, nawet spacerów. Z tego powodu wciąż największym wyzwaniem jest dla nas aktywizacja wszystkich grup społecznych. Zdajemy sobie jednak sprawę, że jest to wyzwanie długoterminowe. Poprzez nasze programy edukacyjne staramy się docierać do najmniej aktywnych grup społecznych, przedstawiając im korzyści wynikającego z regularnego ruchu oraz walcząc ze stereotypami dotyczącymi aktywności fizycznej. Wierzymy, że dzięki Programowi MultiSport możemy mieć swój udział w stworzeniu aktywniejszego społeczeństwa. Wierzymy również, że za kilka lat będziemy mogli określać nasze społeczeństwo jednym z aktywniejszych w Europie.

4. Z roku na rok są podawane wyniki finansowe spółki. Czy są one zgodne z założeniami? Jaka jest prognoza na przyszły rok?

Za nami dobry kwartał, natomiast o wynikach całorocznych chętnie porozmawiamy za kilka miesięcy przy okazji publikacji sprawozdania finansowego za 2019 rok.

5. Branża Fitness stale ulega transformacji. Jakie nowe trendy Państwa zdaniem będą obowiązywać w 2020? Jakie Państwa zdaniem problemy i wyzwania stają aktualnie przed branżą fitness?

Branża dynamicznie się zmienia, zwłaszcza w zakresie oferowanych użytkownikom rozwiązań wspieranych przez nowoczesne technologie. Obserwujemy również zwiększającą się popularność urządzeń monitorujących aktywność fizyczną. Jednak w mojej opinii kluczowym trendem w przyszłym i kolejnych latach będzie… chwilowe zapomnienie o wszystkich dodatkach sportowych i aktywność fizyczna sama w sobie. Czyli zwiększanie świadomości klientów obiektów sportowo-rekreacyjnych, skoncentrowanie na korzyściach wynikających z każdego rodzaju ruchu, traktowanie regularnego sportu jako remedium na wiele chorób, dostrzeżenie w nim roli profilaktycznej oraz komunikacja tych faktów w stronę potencjalnych i obecnych użytkowników. Istotne będzie zrozumienie samego wpływu aktywności fizycznej na jakość życia w skali mikro (organizm) i makro (społeczeństwo), w szczególności w kontekście zdrowia psychicznego, alarmująco nadwyrężanego szczególnie w dzisiejszych czasach. Kluczowym trendem może być również personalizacja treningów pod kątem profilu osobowości klienta, która jest szansą na ich zwiększoną efektywność oraz lojalizację klientów.

Polecamy także:

Podsumowanie roku w ènergie Fitness – rozmowa z Dorotą Walerczuk