źródło: materiały prasowe Benefit System

Na koniec marca liczba aktywnych kart sportowych oferowanych przez Grupę Benefit Systems w Polsce przekroczyła milion (dokładnie 1 032,1 tys. szt.). Równocześnie liczba kart na rynkach zagranicznych (Czechy, Słowacja, Bułgaria i Chorwacja) wyniosła łącznie 265,1 tys. Wzrostowi liczby kart MultiSport sprzyja popularność aktywnego stylu życia, a także uruchomienie atrakcyjnych projektów specjalnych, które umożliwiają całoroczną aktywność użytkowników.

Wyniki finansowe Benefit Systems w 2018 roku
Wraz z raportem o liczbie kart za 1 kwartał 2019, Benefit Systems ogłosił też wyniki finansowe za cały 2018 rok. Przychody Grupy ze sprzedaży kart sportowych w Polsce wyniosły w ubiegłym roku 846,7 mln zł i były wyższe o 16 proc. rok do roku, natomiast przychody segmentu Zagranica w tym okresie wyniosły 218,0 mln zł. EBITDA Grupy Benefit Systems wyniosła 197,9 mln zł, a zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej 114,6 mln zł.

Wzmacnianie oferty flagowego produktu
Z kolei segment Fitness, który jest w pełni komplementarny z segmentem Kart Sportowych i poprzez kluby zapewnia odpowiedni przyrost powierzchni i nowoczesną infrastrukturę, osiągnął przychody ze sprzedaży na poziomie 247,8 mln zł (wzrost o 51,1 proc. rok do roku). Grupa Benefit Systems zarządzała na koniec 2018 roku spółkami prowadzącymi łącznie 144 kluby własne na terenie całego kraju. Obiekty te znacząco wpływają na atrakcyjność oferty dla użytkowników kart sportowych.

Trend personalizacji dobry dla programów kafeteryjnych
Segment Kafeterie, którego platformy (MultiKafeteria i MyBenefit) umożliwiają dystrybucję dodatkowych świadczeń pozapłacowych w obszarze sportu, kultury i turystyki, w tym produktów własnych Grupy Benefit Systems, odnotował na koniec grudnia br. wzrost liczby użytkowników do poziomu ponad 380 tys. (+84,4 tys. rok do roku). Obroty MyBenefit i MultiKafeterii wyniosły nieco ponad 305 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 24 proc. rok do roku.

Skonsolidowany, zaudytowany raport roczny Grupy Kapitałowej Benefit Systems za rok 2018 dostępny jest na stronie (kliknij)

Podsumowanie wyników finansowych Grupy Benefit Systems

Polecamy także:

Technogym zaprezentuje koncepcję CLUB 4.0. podczas FIBO 2019