Powołanie nowego członka zarządu Benefit Systems S.A.

Zarząd Benefit Systems S.A. z siedzibą w Warszawie poinformował w komunikacie, że uchwałą Rady Nadzorczej Spółki z dnia 23 lipca 2018 r. do składu Zarządu Spółki powołany został Wojciech Szwarc odpowiedzialny za relacje z Partnerami.

Jak czytamy w komunikacie, wzmocnienie Zarządu Benefit Systems o nową osobę wpłynie na poprawę efektywności zarządzania Spółką. Pan Wojciech Szwarc został powołany do Zarządu Spółki w ramach awansu wewnętrznego, jest w Spółce od 4 lat.

Życiorys nowo powołanego Członka Zarządu Spółki

Wojciech Szwarc rozpoczął pracę w Benefit Systems w 2014 roku uczestnicząc w budowie sieci partnerskiej akceptacji kart MultiSport. Dotychczas zajmował stanowisko Dyrektora Działu Relacji Partnerskich. Posiada blisko 20-letnie doświadczenie biznesowe w zarządzaniu zarówno zespołami jak i współpracą z partnerami. W Benefit Systems odpowiada za rozwój sieci partnerskiej, a także za programy wsparcia, które Spółka kieruje do partnerów programu MultiSport.

Jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego im. Józefa Piłsudskiego w Warszawie. Ukończył również program managerski Strategic Leadership Academy oraz Business Management Executive Program w ICAN Institute oraz programy rozwojowe realizowane przez INSEAD (Francja) oraz IMD (Szwajcaria).

Zgodnie z oświadczeniem powołanego Członka Zarządu Spółki, nie prowadzi on działalności konkurencyjnej wobec Spółki, jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu konkurencyjnej spółki kapitałowej lub członek organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, jak również nie jest wpisany do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 700).

Zarząd Benefit Systems

Obecnie Zarząd Spółki składa się z następujących osób: Izabeli Walczewskiej-Schneyder, Emilii Rogalewicz, Adama Radzkiego, Grzegorza Haftarczyka, Arkadiusza Hanszke, Wojciecha Szwarc.

źródło: centrum prasowe Benefit Systems

Zobacz także: