Wieczorem, 24 czerwca doszło do pożaru w siłowni Total Fitness na warszawskiej Białołęce. Do zdarzenia doszło po godzinie 20.00. Najprawdopodobniej w wyniku awarii sauny.

Kapitan Wojciech Kapczyński, będący rzecznikiem prasowym straży pożarnej potwierdził zdarzenie mówiąc:

„Doszło do pożaru w pomieszczeniu poniżej poziomu gruntu. Pożar został zlokalizowany. Przed naszym przybyciem wszyscy użytkownicy lokalu byli ewakuowani. W wyniku incydentu nikt nie odniósł obrażeń. Po godzinie 20:30 otrzymaliśmy informację o zlokalizowaniu i dogaszaniu pożaru.

Trwa oddymianie budynku i dokładne sprawdzanie pomieszczeń. Zadymienie rozprzestrzeniło się na sporą powierzchnię obiektu” – dodawał po akcji.

Na miejscu stawiły się cztery wozy strażackie. W zabezpieczaniu miejsca zdarzenia pomagała policja. Informacja o awarii sauny pochodzi od jednego z klubowiczów. Nie została jeszcze potwierdzona przez przedstawicieli sieci. Obiekt obecnie jest nieczynny.

Pożar klubu fitness w wyniku awarii sauny miał już wcześniej miejsce między innymi w sieci Calypso oraz w innym z klubów sieci Total Fitness. W tym roku do takiego samego zdarzenia doszło na krakowskim Zabłociu.

Czy sauny są bezpieczne?

Korzystanie z siłowni niesie za sobą wiele właściwości leczniczych. Regularne chodzenie do sauny wzmocni naszą odporność, pomoże zregenerować mięśnie i poprawi jakość naszego snu dzięki usunięciu skutków stresu. To także świetny sposób na poprawę kondycji skóry.

Jak zapewniają producenci, korzystanie z sauny jest w pełni bezpieczne jeśli stosujemy się do instrukcji i zaleceń. Wówczas ryzyko może stanowić wyłącznie użytkownik.

Pamiętajmy, aby:

 • regularnie wykonywać przegląd techniczny sauny
 • zachować bezpieczną odległość między piecem a ścianami
 • zwracać uwagę czy kratki wentylacyjne są otwarte
 • unikać bezpośredniego kontaktu z piecem
 • nie pozostawiać ręczników na piecu
 • nie wnosić butelek do sauny

Odpowiednie użytkowanie oraz konserwacja sauny jest niezbędna, aby zapewnić bezpieczeństwo i komfort korzystającym z niej klientów. Regularny przegląd techniczny sauny pozwoli natomiast wydłużyć okres jej użytkowania oraz zapobiec wydatkom związanym z naprawami.

Podstawowe zasady postępowania w przypadku pożaru i ewakuacji: 

 • w miarę możliwości uruchomić najbliższy przycisk ROP (ręczny ostrzegacz pożarowy), załączający alarm systemu sygnalizacji pożaru;
 • pożarze powiadomić Państwową Straż Pożarną i Dział Ochrony Mienia;
 • niezwłocznie powiadomić wszystkie osoby przebywające w zagrożonym obiekcie o charakterze zagrożenia oraz konieczności ewakuowania się;
 • odłączyć energię elektryczną poprzez wciśnięcie przeciwpożarowego wyłącznika prądu,
 • w miarę możliwości należy zacząć gasić pożar podręcznym sprzętem gaśniczym;
 • nie otwierać bez wyraźnej konieczności drzwi i okien do pomieszczeń objętych pożarem, ponieważ dopływ powietrza może przyspieszyć rozprzestrzenienie się ognia;
 • rozpocząć działania ewakuacji, pamiętając że w pierwszej kolejności należy ewakuować osoby znajdujące się w strefie zagrożenia;
 • ewakuować należy się klatkami schodowymi, bezwzględnie unikając wind;
 • ewakuować należy się szybkim krokiem, unikać wyprzedzania i poruszania się w kierunkach przeciwnych do wskazanych przez znaki ewakuacyjne;
 • w przypadku znaczącego zadymienia drogi ewakuacyjnej, należy poruszać się w pozycji pochylonej jak najbliżej podłogi;
 • w pierwszej kolejności należy ratować życie ludzi, a następnie mienie jeśli warunki pożarowe na to pozwalają;
 • po wyjściu z budynku należy skierować się do wyznaczonego miejsca zbiórki do ewakuacji i nie opuszczać tego miejsca do czasu podjęcia takiej decyzji przez kierującego akcją;
 • do czasu przybycia straży pożarnej akcją ratowniczo-gaśniczą kieruje osoba wskazana
 • w Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego lub w Instrukcji ogólnej;
 • po przybyciu wspomnianych wyżej jednostek wszyscy pracownicy zobowiązani są do współpracy
 • z osobą kierującą akcją ratowniczą. 

Uwaga:

Nie wolno gasić wodą instalacji i urządzeń elektrycznych będących pod napięciem. W razie podejrzenia, że ktoś został w zagrożonym budynku, należy natychmiast przekazać taką informację kierującemu akcją ratowniczą.