źródło: informacje Polskiej Federacji Fitness

W toku rozmów oraz wymiany korespondencji z Ministerstwem Zdrowia i Ministerstwem Sportu, Polska Federacja Fitness ustaliła, że od 4.05 trenerzy i instruktorzy będą mogli prowadzić zajęcia sportowo-rekreacyjne w grupach do 6 osób + trener, na obiektach sportowych o charakterze otwartym. 

Zajęcia na tych obiektach mogą odbywać się w następujących reżimie sanitarnym:

  • zachowanie dystansu społecznego,
  • obowiązek zasłaniania twarzy (w momencie dotarcia na dany obiekt sportowy, natomiast przebywając na np. boisku nie ma obowiązku zakrywania twarzy),
  • ograniczona liczba osób,
  • weryfikacja uczestników (zgłoszenie do zarządcy osób wchodzących na obiekt),
  • brak możliwości korzystania z szatni i węzła sanitarnego (poza WC),
  • dezynfekcja urządzeń po każdym użyciu i każdej grupie,
  • obowiązkowa dezynfekcja rąk dla wchodzących i opuszczających obiekt,
  • korzystanie z osobistego sprzętu treningowego lub dezynfekcja po każdym użyciu.

Zajęcia indywidualne na tych obiektach jak i w parkach, lasach i na otwartych terenach prywatnych również są dozwolone, z zachowaniem odpowiedniego odstępu.

Na chwile obecną nadal WYŁĄCZONE są otwarte siłownie zewnętrzne, ale trwają w tej sprawie regulacje.

Od 4.05 wznawiają również swoją pracę Fizjoterapeuci. Zawód ten jest uregulowany ustawą o zawodzie fizjoterapeuty. Posiada on prawo do wykonywania zawodu wraz z numerem tego prawa, nadanym przez Krajową Izbę Fizjoterapeutów oraz działa zgodnie z reżimem sanitarnym ustalonym przez Ministerstwo Rozwoju oraz GIS.

***

Poniżej prezentujemy zapytanie wystosowane do Ministerstwa Zdrowia przez firmę Quincy, która zajmuje się wyposażeniem siłowni Outdoor i współpracą z trenerami personalnymi oraz odpowiedź organu:

Pytanie od trenera personalnego do MZ:

Dzień dobry,

Jestem trenerem personalnym. Czytałem Państwa najnowsze rozporządzenie i widzę, że nie jest tam wymieniony mój przypadek.
Czy mogę postępować tak jak opisuję poniżej?

Chciałbym prowadzić treningi personalne 1 na 1 z moimi podopiecznymi. Treningi odbywałyby się na zewnątrz i korzystałbym z urządzeń sportowych umieszczonych na prywatnych terenach. Oczywiście treningi odbywałyby się w maskach i zachowałbym 2- metrową odległość (nie jest problem zachować nawet 3-4 metrową odległość) między mną a trenującym. Dodatkowo, zapewnił był pełną dezynfekcję urządzeń po każdym treningu.

Czy wyrażacie Państwo zgodę na takie treningi?

Pragnę także zwrócić uwagę, iż:

1) Rozporządzenie nie zabrania takich treningów i używania siłowni zewnętrznych znajdujących się na terenach prywatnych.
2) Rozporządzenie pozwala na spotkania 2 osób.
3) Rozporządzenie pozwala na aktywność fizyczną – także dwóch osób w trakcie spotkania.

Liczę na bardzo szybką i dokładną odpowiedź i za taką z góry dziękuję.

Odpowiedź z MZ:

“Odpowiadając na przedstawione w mailu pytanie uprzejmie informujemy, że zgodnie z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz. U. poz. 697) działalność instruktorów, nauczycieli i trenerów sportowych, sklasyfikowana w 85.51.Z (PKD) nie została zabroniona. Dlatego też gdy spełnione są wymogi rozdziału 8 ww. rozporządzenia „Nakazy określone sposobu przemieszczania się oraz obowiązek stosowania środków profilaktycznych”, w ocenie Ministerstwa Zdrowia możliwe jest przeprowadzenie treningów w określonej przez Pana formie.”

***

Podsumowując zebrane informacje:

1) Trenerzy personalni nie mieli zakazu trenowania, a z racji, że iż PKD 85.51.Z było dozwolone, mieli prawo przez cały ten czas wykonywać swój zawód tak samo jak np. każdy pracownik redakcji, kierowca czy nauczyciel języka angielskiego.

2) Oczywiście do wykonywania tej pracy trzeba było zachować ogólne restrykcje czyli od niedawna maski, a od wcześniejszych terminów odległości oraz maksymalne spotkania 2 osób, a wcześniej 3 osób.

3) Dodatkowo miejsce pracy mogli wybrać sobie dowolnie – jak to określono – “jeśli było to w zakresie wykonywania obowiązków służbowych”, a takim jest wykonywanie treningu czy nauczania.

4) Dodatkowo od 20 kwietnia nie zabroniono korzystania z zewnętrznych siłowni, które były wymieniane na równo z placami zabaw, które jednak w nowym rozporządzeniu zostały . Od 20 kwietnia nie ma żadnego zakazu by prowadzić treningi personalne na terenach prywatnych, co jasno potwierdziło Ministerstwo Zdrowia.

Polecamy także:

Co z branżą fitness w Polsce po pandemii? – analiza Deloitte