fot. BillionPhotos.com / Fotolia

Program MultiSport wzmacnia swoją pozycję na rynkach zagranicznych

 

•    Na koniec I półrocza 2018 łączna liczba kart MultiSport w Polsce i na rynkach zagranicznych wyniosła 1 097,3 tys. sztuk
•    Przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems w I półroczu 2018 roku wzrosły o 28,5 proc., do poziomu 588 mln zł
•    Zysk z działalności operacyjnej Grupy Benefit wyniósł w tym okresie 64,6 mln zł, co oznacza wzrost o 36,6 proc. rok do roku

Zakończyliśmy pierwsze półrocze z dobrym wynikiem. Jesteśmy zadowoleni ze wzrostów w Polsce. Dynamicznie rosną także rynki zagraniczne, na których w ciągu roku niemalże podwoiliśmy liczbę kart sportowych. Pokazuje to, że nasz oryginalny, polski model biznesowy bardzo dobrze sprawdza się także na innych rynkach – mówi Izabela Walczewska-Schneyder, członek Zarządu Benefit Systems.

Na koniec I półrocza 2018 r. z kart MultiSport korzystało w Polsce prawie 920 tys. użytkowników, co oznacza wzrost o 14,5 proc. w porównaniu z końcem I półrocza 2017 roku. Liczba kart zagranicą w tym okresie zwiększyła się o prawie 86 proc. i osiągnęła poziom 177,7 tys. Wzrost liczby kart w tym okresie był efektem m.in. skutecznych działań sprzedażowych, którym sprzyja popularność aktywnego stylu życia, a także akcji społecznych zwiększających atrakcyjność karty oraz umożliwiających całoroczną aktywność użytkowników. Przychody segmentu Karty Sportowe (sprzedaż kart w Polsce) w I półroczu 2018 roku wyniosły 417 mln zł i były wyższe o 17 proc. rok do roku, natomiast przychody segmentu Zagranica w tym okresie  wyniosły 93 mln zł, co oznacza wzrost o 134 proc. rok do roku.

W ramach działań zapewniających rosnącej liczbie użytkowników kart MultiSport dostępność odpowiedniej infrastruktury sportowej, Grupa Benefit Systems przejęła w kwietniu br. 14 klubów sieci S4, tym sposobem liczba obiektów, należących do spółek zarządzanych przez Grupę, zwiększyła się do 110 w całym kraju. Segment Fitness w omawianym okresie osiągnął 117,4 mln zł przychodów ze sprzedaży (+54,1 proc. rok do roku). Segment Fitness jest w pełni komplementarny z segmentem Kart Sportowych – nowo otwierane kluby gwarantują odpowiedni przyrost powierzchni, co znacząco wpływa na atrakcyjność oferty dla użytkowników kart sportowych.

Segment Kafeterie, czyli platformy MultiKafeteria i MyBenefit, odpowiadające za dystrybucję dodatkowych świadczeń pozapłacowych w obszarze sportu, kultury i turystyki, w tym produktów własnych Grupy Benefit Systems, odnotował na koniec czerwca br. wzrost liczby użytkowników do poziomu ponad 318 tys. (+55 tys. rok do roku). Obroty MyBenefit i MultiKafeterii wyniosły w tym okresie łącznie 124,7 mln zł, co oznacza wzrost o 20,5 proc. rok do roku.

Skonsolidowany raport kwartalny GK Benefit Systems za 1H2018 dostępny jest na stronie benefitsystems.pl.

Podsumowanie wyników finansowych Grupy Benefit Systems

 

1H2018
(w tys. zł)
1H2017
(w tys zł)
Zmiana
Przychody ze sprzedaży 588 110 457 643 +28,5%
Zysk brutto ze sprzedaży 155 367 116 043 +33,9%
Rentowność brutto ze sprzedaży 26,4% 25,4% +1 p.p.
EBITDA 84 372 63 149 +33,6%
Zysk netto* 45 983 37 233 +25,5%

przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej

o Benefit Systems

Benefit Systems S.A. działa na polskim rynku od 2001 roku, a od 2011 roku notowana jest na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Karta MultiSport – najważniejszy produkt spółki został zaprezentowany światu w 2004 roku i w ciągu kilkunastu lat stał się jednym z najpopularniejszych benefitów w Polsce. Karty sportowe zapewniają dostęp do blisko 4 000 obiektów sportowo-rekreacyjnych w ponad 650 miastach na terenie całego kraju. Spółka w ramach dbania o rozwój oferty oraz podnoszenie jakości usług na rynku fitness realizuje szereg działań wspierających Klientów, Partnerów i Użytkowników kart. W ostatnich kilku latach przez Benefit Systems przepłynęło od firm zamawiających karty MultiSport – do Partnerów – właścicieli obiektów sportowych – prawie 2 mld zł. Program MultiSport jest rozwijany z powodzeniem przez Spółkę również w Czechach, na Słowacji i w Bułgarii, gdzie systematycznie rośnie liczba korzystających z kart sportowych. W tym roku działalność rozpoczęła też spółka zależna w Chorwacji.

źródło: Centrum prasowe Benefit Systems

Zobacz także: