źródło: materiały prasowe

Promowanie aktywności fizycznej jako środka zapobiegawczego w opiece zdrowotnej, zostało wymienione jako kluczowy punkt w pięcioletniej strategii Unii Europejskiej. Opublikowany w tym miesiącu plan prac UE w dziedzinie sportu (2021–2024) wymienia trzy strategiczne działania prac UE.

Jednym z nich jest „promocja udziału w prozdrowotnej aktywności fizycznej”. Aby to osiągnąć, plan wymaga współpracy międzysektorowej z odpowiednimi instytucjami.

Plan został opublikowany po posiedzeniu Rady Europejskich Ministrów Sportu.

W oświadczeniu stwierdzono: „Musimy zwiększyć udział w sporcie i prozdrowotnej aktywności fizycznej, aby promować aktywny i przyjazny dla środowiska styl życia, spójność społeczną i aktywne obywatelstwo.

„Celem przewodnim jest zapewnienie, poprzez współpracę międzysektorową, świadomości innych dziedzin polityki UE w zakresie istotnego wkładu, jaki aktywność fizyczna może wnieść do zrównoważonego rozwoju społecznego i środowiskowego Europy, cyfryzacji, a także wyjścia z pandemii COVID-19 i przyszłej odporności, a także osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ”.

W planie wezwano również do zwiększenia inwestycji w aktywność fizyczną i nakreślono możliwość wykorzystania funduszy UE, które w tej chwili nie są przeznaczone na ten cel – takich jak Recovery and Resilience Facility, React-EU, fundusze strukturalne i inne programy finansowania UE .

Pozostałe obszary wymienione w strategii obejmują równość płci, zrównoważony rozwój oraz rozwój i promocję współpracy między instytucjami UE, państwami członkowskimi i zainteresowanymi stronami. 

Dodatkowo, 1 grudnia 2020 r. Sekretarz Stanu Ministerstwa Sportu Anna Krupka wzięła udział w nieformalnej wideokonferencji Ministrów Sportu Unii Europejskiej, podczas której omawiano m.in. problematykę organizacji imprez sportowych podczas pandemii COVID-19.

Jak podaje gov.pl, po zakończeniu debaty publicznej, dalsza część spotkania zawierała najważniejsze informacje nt. bieżących spraw UE. Ministrowie zostali poinformowani o zakończeniu prac nad dwoma dokumentami UE w obszarze sportu: Rezolucji w sprawie Planu Prac UE w obszarze sportu 2021-2024 oraz Konkluzji w sprawie promocji współpracy międzysektorowej na rzecz wykorzystania sportu i aktywności fizycznej w społeczeństwie. Nadchodząca prezydencja portugalska przedstawiła swoje priorytety w obszarze sportu, tj. innowacje w sporcie oraz dyplomacja sportowa, a także zaprezentowała program działań w pierwszej połowie 2021 r.

Polecamy także:

Do 18 stycznia Kluby Fitness pozostają zamknięte!