źródło: prawo dla fitnessu

Z pewnością ciężko byłoby znaleźć klub fitness, w którym w tle nie leci jakaś muzyka. Czasem właściciele siłowni decydują się na radio, albo telewizor, a czasem na odtwarzanie muzyki z płyt CD lub laptopa. Bez względu na źródło muzyki, publiczne odtwarzanie utworów niesie za sobą prawne konsekwencje. Niezastosowanie się do przepisów prawnych może skutkować ogromnymi karami (nie tylko finansowymi). We wpisie przeanalizuję prawo pod kątem odtwarzania muzyki w klubie fitness.

Rodzaj muzyki odtwarzanej w klubach fitness

Przede wszystkim powinniśmy się skupić na tym, jaką muzykę odtwarzamy, a nie jakiego sprzętu używamy do jej puszczania. Wszystko zależy od tego, czy odtwarzana muzyka jest ograniczona prawami autorskimi. Jeżeli nie wiesz, czy muzyka, która leci w Twojej siłowni jest ograniczona prawami autorskimi – należy założyć, że tak. Jest to sytuacja zdecydowanie najczęstsza. Jakie możliwości są dopuszczalne w tej kwestii?

Popularna muzyka z radia / Internetu – w tym przypadku nie ma wątpliwości, że muzyka jest ograniczona prawami. Jej publiczne odtwarzanie wiąże się z koniecznością podpisania umów z odpowiednimi organizacjami zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ). O tych podmiotach piszę w dalszej części artykułu.

Muzyka od artystów niewspółpracujących z OZZ – w tym przypadku również należy podpisać umowę, która umożliwi publiczne odtwarzania muzyki w klubie fitness. Rzadko zdarza się jednak, żeby artysta nie podlegał pod żaden OZZ.

Muzyka na tzw. wolnej licencji – na rynku można znaleźć utwory, które nie są obarczone żadnymi prawami autorskimi. Można również utwór kupić na własność (wtedy to my posiadamy odpowiednie prawa) i dowolnie możemy odtwarzać dany utwór. Istnieje także możliwość nabycia pewnego „pakietu” muzyki (np. na siłownię) od komercyjnych firm, które albo tworzą ją sami, albo skupują utwory, a potem udostępniają je za stosowną opłatą. W Internecie bez problemu można znaleźć takie firmy oferujące muzykę do klubów fitness. Nie będzie tam jednak żadnych popularnych, radiowych utworów.

Organizacje zarządzające prawami autorskimi w Polsce
Wiedząc już, że musimy podpisać odpowiednie umowy i zapłacić, aby odtwarzać muzykę publicznie, przedstawię podmioty, które w Polsce zajmują się pobieraniem takich opłat.

ZAIKS (Związek Autorów i Kompozytorów Scenicznych)

Organizacja chroni prawa autorów tekstów i kompozytorów. Chcąc legalnie odtwarzać muzykę na siłowni nie unikniemy kontaktu z tą organizacją.

ZPAV (Związek Producentów Audio-Video)

Ta organizacja zabezpiecza interesy producentów utworów.

STOART / SAWP

To przykłady organizacji, które chronią interesy wykonawców. Od 3 stycznia br. STOART stał się jedynym uprawnionym podmiotem do pobierania opłat i zawierania umów na publiczne odtwarzanie utworów wykonawców zrzeszonych w jakimkolwiek OZZ.

Należy również pamiętać, że wszystkie powyższe polskie organizacje reprezentują zarówno artystów polskich, jak i zagranicznych.

Opłaty za puszczanie muzyki na siłowni

Jak już wiadomo, aby chcąc legalnie odtwarzać muzykę w klubie fitness, należy skontaktować się z powyższymi organizacjami (nie wymieniłem wszystkich OZZ, ale najważniejsze i najpowszechniejsze). Z OZZ należy podpisać odpowiednią umowę, dzięki której będzie można publicznie odtwarzać muzykę za odpowiednim wynagrodzeniem. O jakich kwotach mowa?

Cena zależy od wielu czynników. Po pierwsze, każda z organizacji chroniących prawa autorskie ma swoją własną tabelę opłat. Dla przykładu tutaj znajduje się link do tabeli ZAIKS. Cena w przypadku siłowni i klubów fitness zależy jeszcze od kilku czynników.

Na początku musimy wiedzieć, że zgodnie z prawem autorskim, na siłowni może dojść do dwóch sposobów odtwarzania utworów.

Po pierwsze – muzyka w tle. Na sali, na której są sprzęty, muzyka leci w tle i jest jakby dodatkiem. Wtedy opłata dla OZZ zależy od nagłośnionej powierzchni. Dla przykładu, wg stawek ZAIKS za każde rozpoczęte 100 metrów kwadratowych nagłaśnianej powierzchni zapłacimy od 6,81 zł do 13,62  zł miesięcznie.

Po drugie – muzyka wykorzystywana przy zajęciach zespołowych (wymagających synchronizacji ruchowej), np. przy zumbie. Taka sytuacja ma miejsce, gdy odtwarzana muzyka jest podstawą do wykonania ruchów / ćwiczeń i wyznacza pewne tempo zajęć. Wtedy opłata uzależniona jest od powierzchni, jak w powyższym przykładzie, lub średniej liczby osób na zajęciach, albo liczby godzin zajęć w miesiącu.
Ewentualne kontrole i kary za nielegalne odtwarzanie muzyki

Każda z wyżej wymienionych organizacji może w dowolnym momencie przeprowadzić kontrolę w klubie fitness. Jeżeli wykryje nielegalne odtwarzanie muzyki jest zmuszona wystąpić ze sprawą do sądu. Na podstawie art. 116 ustawy Prawo autorskie, właściciel siłowni może zostać ukarany grzywną, karą ograniczenia wolności, a nawet karę pozbawienia wolności. W praktyce jednak najczęściej zasądzana jest wysoka grzywna. Powstaje również obowiązek zapłaty tantiemów (opłat dla artystów) za ubiegłe lata nielegalnego odtwarzania muzyki.

Warto zatem zawczasu zadbać o to, aby muzyka w klubie fitness była odtwarzana legalnie. Z uwagi na to, że dużo przedsiębiorców nie wie, że musi płacić za publiczne odtwarzanie muzyki, albo celowo unika ponoszenia takich opłat, powyższe organizacje takie jak ZAIKS, ZPAV czy STOART proponują często rabaty w opłatach, jeżeli przedsiębiorca zgłosi się do nich sam przed rozpoczęciem odtwarzania muzyki.

Muzyka w klubie fitness – podsumowanie
Świadomość prawna na temat prawa autorskiego jest wciąż niewielka. Niemniej jednak coraz więcej właścicieli klubów fitness wie, że odtwarzanie muzyki w ich klubie wiąże się z opłatami. Nie warto bagatelizować tej kwestii. Ewentualne kary mogą być bowiem bardzo dotkliwe.

Artykuł eksperta:
Kamil Wasilewski

Polecamy także:

Restrykcyjne przepisy dotyczące suplementów diety – w jaki sposób wpłyną na polski rynek?