PZTP Członkiem Rady ds. Kompetencji Sektora Sportowego ESSA Sport

Polski Związek Trenerów Personalnych rozpoczął współpracę przy prestiżowym projekcie ds. zapewnienia jakości sektora sportowego i został powołany jako Członek Rady ds. Kompetencji Sektora Sportowego (ang. “ESSA-Sport” — A European Sector Skills Alliance for Sport and Physical Activity). We wtorek 23 maja podczas spotkania w Instytucie Sportu ukonstytuowano skład Rady reprezentowanej przez środowisko międzysektorowe i akademickie. Jest to kolejny ważny krok zmierzający do zapewnienia jakości kształcenia kadr sportowych.


Kompetencje są – i miejmy nadzieję będą – kluczowym warunkiem sukcesu zawodu trenera personalnego. Jest nam niezwykle miło poinformować iż, afiliowane i akredytowane ośrodki szkoleniowe oraz akademickie, będą mogły korzystać z dorobku i wyników prac projektowych PZTP. – czytamy w komunikacie PZTP na Facebook’u.

Jest to projekt międzynarodowy, którego krajowym koordynatorem jest Instytut Sportu. Partnerstwo PZTP dotyczące kompetencji zostało utworzone z trzema najważniejszymi organizacjami w Europie zajmującymi się m. in. promocją dobrych praktyk w zakresie kompetencji i kwalifikacji w sporcie. Są to: Europe ACTIVE, EOSE (European Observatoire of Sport and Employment) i EASE (European Association of Sport Employers).