źródło: www.leisureopportunities.co.uk

Zgodnie z najnowszą ankietą Active Lives Adult Survey, poziom aktywności fizycznej Anglii miał tendencję wzrostową, w okresie poprzedzającym wybuch koronawirusa (COVID-19).

Raport opublikowany przez sport + England> Sport England pokazuje, że w okresie 12 miesięcy do listopada 2019 r. odnotowano wzrost liczby 404,6 tys. dorosłych, którzy zostali zaklasyfikowani, jako aktywni fizycznie.

Oznacza to, że przed pandemią COVID-19 28,6 mln brytyjczyków – czyli 63,3% – ćwiczyło co najmniej 150 minut w tygodniu, o umiarkowanej intensywności. Jest to najwyższa liczba kiedykolwiek odnotowana.

Mężczyźni (65 %) pozostają nieco bardziej aktywni fizycznie niż kobiety (61 %), podczas gdy spacery, zajęcia fitness (chodzenie na siłownię i udział w ćwiczeniach) oraz bieganie pozostają najpopularniejszymi zajęciami.

Na drugim końcu skali liczba osób zaklasyfikowanych jako nieaktywne – wykonujących mniej niż 30 minut aktywności fizycznej o umiarkowanym natężeniu tygodniowo – spadła o 155.500. W rezultacie prawie jedna czwarta (24,6 %) wszystkich dorosłych jest obecnie uważana za aktywną fizycznie.

Wzrost liczby aktywnych osób dorosłych w 2019 r. był spowodowany wzrostem aktywności kobiet, osób dorosłych w wieku 55+ i osób niepełnosprawnych lub osób cierpiących na przewlekłe schorzenia.

Wyniki badania pokazują jednak, że utrzymują się nierówności związane z pochodzeniem i zamożnością, przy mniejszym prawdopodobieństwie bycia aktywnymi wśród osób ze środowisk etnicznych i osób z niższych grup społeczno-ekonomicznych.

Niepokojący był również spadek poziomu aktywności osób w wieku 16–34 lata, przy czym osoby sklasyfikowane jako aktywne spadły o 265 100, czyli 1,7 %, w porównaniu do poprzednich 12 miesięcy. Odpowiednio, bezczynność w tej samej grupie wzrosła o 176.600 (1,4 procent).

Skutki trwającej pandemii koronawirusa i wynikające z niej wytyczne dotyczące dystansu społecznego nie są jeszcze jasne. Jednakże Sport England powiedział, że istnieje możliwość, że mogą być negatywne i zatrzymać wzrost aktywności obserwowany w ostatnich latach, a także pogorszyć istniejące nierówności.

Polecamy także:

“Together I am strong” – Pierwsza kampania sportowa wyprodukowana zdalnie