Europejscy operatorzy fitness staną w obliczu zwiększonej konsolidacji, przyspieszonej cyfryzacji i nowej rzeczywistości tworzenia modeli hybrydowych z powodu pandemii COVID-19, zgodnie z obszernym raportem sporządzonym przez Deloitte na zlecenie EuropeActive.

Opublikowane na Europejskim Forum Zdrowia i Fitness (EHFF) studium wpływu Covid-19 zbadało krótko- i długoterminowy wpływ pandemii na europejskich operatorów klubów fitness.

Firma Deloitte zebrała informacje od europejskich operatorów wielooddziałowych siłowni na temat różnych elementów ich działalności i wykorzystała te dane jako podstawę do oceny skutków pandemii.

Z ustaleń raportu wynika, że ​​poza trzema głównymi skutkami (cyfryzacja, konsolidacja i modele hybrydowe) sektor skupia się również na refinansowaniu i budowaniu silniejszych bilansów, a także na ponownym przemyśleniu ogólnych strategii biznesowych.

Jeśli chodzi o ekonomię, raport – zlecony przez EuropeActive – stwierdza, że ​​„niemożliwe” jest dokonanie dokładnych, długoterminowych prognoz, częściowo z powodu rosnących obecnie infekcji na całym kontynencie i możliwych dalszych blokad.

Jednak operatorzy z wieloma lokalizacjami oczekują, że powrócą do poziomów sprzed COVID do końca 2021 roku.

Znajduje to odzwierciedlenie w ogólnym zaufaniu głównych europejskich operatorów klubów, którzy uważają, że ich istnienie jest „tylko częściowo zagrożone”, zakładając, że nie będzie dalszych przymusowych zamknięć klubów.

Żaden z ankietowanych operatorów nie stwierdził, że ich istnienie było – lub będzie – „poważnie” lub „wysoce zagrożone” w ciągu najbliższych pięciu lat (do 2025 roku).

„Badanie to potwierdza optymizm co do ożywienia i przyszłości naszego sektora, co zostało potwierdzone pozytywnymi wskazówkami inwestorów i analityków zaangażowanych w naszych większych europejskich operatorów” – powiedział Herman Rutgers, współredaktor raportu i lider projektu EuropeActive.

„Oczywiste jest, że sprawność należy traktować jako strategiczną część rozwiązania, a nie problem.

„Mamy już dobre dane z ponad 20 milionów wizyt w klubach fitness, do których można się udać, z wyjątkowo niskimi poziomami wykrywalnej infekcji COVID-19”.

Andreas Paulsen, dyrektor wykonawczy EuropeActive, dodał: „Ostatnie miesiące od początku 2020 r. Były bezprecedensowe we wszystkich częściach ekosystemu europejskiego sektora fitness i aktywności fizycznej.

„Na początku blokady niektórzy liderzy branży stwierdzili, że nasz sektor zmienia się na dobre.

„Chociaż rok 2020 był niezwykle wymagający dla naszej branży – a właściwie dla większości grup społecznych – również widzieliśmy, jak nasz sektor zbiera się jak nigdy dotąd, w zjednoczony sposób za pośrednictwem EuropeActive i naszych krajowych partnerów stowarzyszeniowych, aby obradować nad rozwiązaniami dla przyszłości naszego sektora, aby wspólnie dzielić się najlepszymi praktykami i prowadzić kampanie ”.

Polecamy także:

Sport to inwestycja w zdrowie – raport