źródło: www.healthclubmanagement.co.uk

Nowy raport ujawnił prawdopodobne ramy czasowe i kształt ożywienia brytyjskiego rynku fitness po pandemii COVID-19 stwierdzając, że 88% użytkowników zamierza wrócić do siłowni i klubów fitness w Wielkiej Brytanii.

Opublikowany 28 maja raport wpływu COVID-19 na branżę fitness: Ścieżka sektora fitness do powrotu do zdrowia, analizuje wpływ COVID-19 na sektor aktywności fizycznej w Wielkiej Brytanii.

Raport, opracowany przez UKactive Research Institute i 4global, zawiera kompleksową migawkę sektora w 2020 r., opartą na wielu badaniach konsumenckich i rynkowych.

Utku Toprakseven, partner i dyrektor 4global, powiedział: „Korzystając z analizy zachowań konsumenckich i modelowania scenariuszy predykcyjnych, odwzorowaliśmy poprawę sytuacji w sektorze, biorąc pod uwagę spodziewane ograniczenia, które zostaną nałożone na obiekty. Mamy nadzieję, że pomoże to organizacjom w ich planowaniu, a także zapewni dowody świadczące o korzyściach płynących z aktywności fizycznej dla całego społeczeństwa.”

Raport opiera się na milionach wizyt klientów, zarejestrowanych przez DataHub, a także danych z całego sektora, w tym ankiet z Leisure-net, Sport England i Savanta ComRes, TA6 Alliance, My Customer Lens i YouGov.

Obejmuje szczegółowe modele, i zachowania, aby pokazać tempo w którym frekwencja może powrócić do normalności, w oparciu o różne ramy czasowe ponownego otwarcia, ograniczenia dystansu społecznego, a także uwzględniając zaufanie konsumentów.

Raport mówi, że „utracone osoby” w wyniku pandemii mogą liczyć nawet 700 mln.

W wyniku zakłóceń w tym roku, naukowcy stworzyli porównania między obrotami sprzed COVID i po-COVID, wykorzystując rzeczywiste dane dotyczące wyników z tygodni 1-4 w 2020 r., a następnie wprowadzając liczby od 2019 r. – od piątego tygodnia.

Zakłada się, że siłownie zostaną ponownie w pełni otwarte w dniu 4 lipca 2020 r. i, że będą początkowo zobowiązane do działania z wydajnością 50%. W przypadku siłowni oznaczałoby to wykorzystanie 50 procent miejsc treningowych, w przypadku sal treningowych, wykorzystanie połowy powierzchni kwadratowej podłogi, a dla basenów połowy połowy powierzchni wody.

Inne ograniczenia spowodują zawieszenie lekcji pływania, sportów zespołowych i frekwencji osób w wieku powyżej 70 lat.

Ograniczenia podaży wynikające z 50-procentowych ograniczeń zdolności produkcyjnych, opóźnią ożywienie w niektórych punktach krzywej wzrostu, więc przemysł będzie lobbował, aby ten efekt nie był szkodliwy dla branży.

Im szybciej ograniczenia zostaną zniesione, tym mniejsze prawdopodobieństwo, że okaże się to trudnością.
Jeżeli kluby działałyby z wydajnością 50 % przez dwa miesiące od 4 lipca, a następnie zostały ponownie w pełni otwarte 4 września, oczekuje się, że odzyskają swoją działalność w następujący sposób:

Zajęcia grupowe osiągnęłyby dane z 2019 r. + 2% do 12 listopada 2020 r. (Tydzień 45 2020).

Siłownie osiągnęłyby dane z 2019 r. + 1% do 5 marca 2021 r. (Tydzień 11 2021).

Do 19 kwietnia 2021 r. (Tydzień 16 2021 r.) Pływanie osiągnęłoby dane na 2019 r. (Bez wytycznych).

Korzystając z tego samego modelu, ale zakładając, że 50-procentowe ograniczenia zdolności pozostaną na miejscu przez trzy miesiące (powstrzymując nas do 4 października), ostateczne daty ożywienia pozostaną takie same, ponieważ naukowcy przewidują, że krzywa wzrostu popytu będzie bardziej stroma, kończąc się w tym samym punkcie.

Jeśli 50-procentowe ograniczenia utrzymają się przez sześć miesięcy i nie zostaną zniesione do 4 stycznia 2021 r., krzywa wzrostu byłaby jeszcze bardziej stroma.

W tym scenariuszu naukowcy prognozują:

Zajęcia grupowe, aby powrócić do danych z 2019 r. + 2% do 15 lutego (tydzień 7 2021).

Siłownie powrócą do wartości z 2019 r. + 1% do tego samego dnia, co w innych scenariuszach – 5 marca (tydzień 11 2021).

Pływalnie powracają do danych z 2019 r. do 19 kwietnia (tydzień 16 2021).

Biorąc pod uwagę podobieństwo rezygnacji z siłowni i pływalni naukowcy twierdzą, że dla operatorów rozważających opóźnienie otwarcia, główną wadą byłaby utrata płynności finansowej podczas zamknięć, a ostateczne daty powrotu do funkcjonalności były by zasadniczo podobne.

4Global prognozował sześcioprocentowy wzrost rynku fitness w Wielkiej Brytanii w 2020 roku przed pandemią, a handel w styczniu był na dobrej drodze, aby to osiągnąć.

Naukowcy nie ogłosili jeszcze, ile czasu zajmie przemysłowi powrót do przewidywanych poziomów przed pandemią 2020.

Zajęcia grupowe okazują się być najpewniejsze, będąc pierwszymi do odzyskania we wszystkich scenariuszach. W scenariuszu ograniczeń na dwa i trzy miesiące, ćwiczenia grupowe powinny odzyskać zdolność w ciągu pięciu tygodni i trzech dni.

Siłownia jest następną najszybszą do odzyskania – po 26 tygodniach (w scenariuszach ograniczenia dwóch i trzech miesięcy), a po ośmiu tygodniach, jeśli ograniczenia utrzymają się do 4 stycznia.

„Wiemy, że wybory dokonywane przez operatorów w nadchodzących miesiącach będą decydować o tym, jak dobrze nasz sektor będzie w stanie odzyskać straty poniesione podczas lockdown” – powiedziała Lizzie Broughton, starszy specjalista ds. analiz w UKactive. „W tej chwili nie można przecenić znaczenia analizy biznesowej i modelowania danych, dlatego UKactive Research Institute będzie kontynuował współpracę z sektorem fitness, aby zapewnić aktualny wgląd i wskazówki przez cały ten okres”.

Polecamy także:

CityFit wspiera biznes trenerów personalnych