Perspektywy dalszego rozwoju rynku fitness i kart sportowych są nadal znakomite

Pojawił się pierwszy w tym roku raport z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems. Jak wynika z danych za okres za pierwszy kwartał 2017 roku, Grupa Kapitałowa Benefit Systems odnotowała łączny przychód ze sprzedaży w wysokości 220 490 000 zł, a ze sprzedaży kart sportowych 173 738 000 zł.

Jak czytamy w sprawozdaniu zarządu z działalności spółki dotyczącego segmentu fitness, na koniec pierwszego kwartału 2017 roku inwestycyjne sieci fitness prowadziły łącznie 128 klubów o powierzchni blisko 172 tysięcy m2. W porównaniu z pierwszym kwartałem 2016 roku baza inwestycyjnych klubów fitness powiększyła się o 57 obiektów.W omawianym okresie znacząco wzrosły przychody ze sprzedaży segmentu Fitness w porównaniu do analogicznego okresu 2016 roku. Jest to przede wszystkim efekt podwojenia liczby klubów inwestycyjnych w spółkach zależnych, w tym 9 klubów Fabryki Formy S.A. oraz Fitness Academy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, a także 17 klubów pozyskanych w wykonaniu umów inwestycyjnych (Zdrofit Sp. z o.o. oraz Fitness za Rogiem Sp. z o.o.).

Na wynik segmentu fitness składają się wyniki spółek konsolidowanych metodą pełną: Fit Invest Sp. z o.o., Benefit Partners Sp. z o.o., Fitness Academy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA, AM Classic Sp. z o.o., Jupiter Sport Sp. z o.o., Fabryka Formy S.A., Fitness za Rogiem Sp. z o.o., Form Factory S.R.O., Zdrofit Sp. z o.o.

Karty Multisport zapewniają dostęp do blisko 4 000 obiektów sportowo-rekreacyjnych na terenie całego kraju. W pierwszym kwartale 2017 roku Grupa odnotowała wzrost liczby kart sportowych do poziomu 786,1 tysięcy sztuk.Kluczowe elementy rozwoju Grupy w pierwszym kwartale 2017 roku to dalszy stabilny wzrost liczby kart
sportowych – o 42 tys. w Polsce i o 20,5 tys. kart zagranicą (w porównaniu do końca 2016 roku).

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku wraz ze Sprawozdaniem Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Benefit Systems