photo: Saklakova / Fotolia

Raport Sedlak&Sedlak: karnety na siłownie to najpopularniejsze benefity

Jak wynika z raportu „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku” wydanego przez firmę Sedlak & Sedlak, aż 71 % ankietowanych zadeklarowało, że w ich firmach pracownikom przysługują świadczenia dodatkowe. W 2018 roku odsetek osób otrzymujących benefit w postaci karnetu na siłownie wyniósł 46,5%.  Które benefity są najbardziej popularne, a które najbardziej cenione przez pracowników?

Popularność przyznawania benefitów

W 2018 roku 71% ankietowanych zdeklarowało, że w ich miejscach pracy zatrudnionym przysługują świadczenia dodatkowe. Korzysta z nich 90% pracowników. Na popularność przyznawania świadczeń ma wpływ kapitał firmy, jej wielkość oraz branża.

Schemat 1. Popularność przyznawania benefitów
wśród pracowników w firmach różnej wielkości* w 2018 roku

Schemat

*mikro (1-9 zatrudnionych), małe (10-49 zatrudnionych), średnie (50-249 zatrudnionych), duże (250 do 499 zatrudnionych), wielkie (500 i powyżej zatrudnionych). Źródło: Raport „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku”

Najpopularniejsze benefity

Zdecydowanie najpowszechniejszym benefitem od lat są karnety na siłownie i do klubów fitness. W 2018 roku odsetek osób otrzymujących ten benefit wyniósł 46,5%. Na drugim miejscu w rankingu najpopularniejszych świadczeń znalazło się ubezpieczenie na życie (38,3%). Trzecie miejsce to podstawowy pakiet opieki medycznej (36,5%).

Wykres 1. Najpopularniejsze świadczenia dodatkowe w 2018 roku

Wykres

Źródło: Raport „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku”

Preferencje pracowników

Preferencje pracowników nieco odbiegają od oferty pracodawców. Jak wynika z raportu, najbardziej pożądanym benefitem okazał się rozszerzony pakiet opieki medycznej. Przez 48,4% ankietowanych został on uznany za najbardziej atrakcyjny. Na drugim miejscu znalazł się samochód służbowy do użytku prywatnego – 20,3%. Na trzecim – opieka stomatologiczna (19,3%).

Wykres 2. Najbardziej pożądane świadczenia dodatkowe w 2018 roku

Wykres

Źródło: Raport „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku”

Jaki jest koszt benefitów?

Pracowników, którzy są informowani o wartości benefitów, poprosiliśmy o wycenę ich świadczeń. Najliczniejszą grupę (32,6%) stanowiły osoby szacujące wartość benefitów do 200 PLN. 24,3% zatrudnionych oceniło wartość świadczeń na kwotę przewyższającą 800 PLN miesięcznie.

Wykres 3. Miesięczna wartość pakietu benefitów w 2018 roku

Wykres

Źródło: Raport „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku”

Istotnym elementem badania były pytania dotyczące finansowania świadczeń dodatkowych. Jak się okazuje, coraz więcej pracowników jest skłonnych do współfinansowania benefitów w zamian za poszerzenie oferty. W 2018 roku odsetek ten wyniósł 76,6%. Większość osób (62,8%) jest gotowych przeznaczyć na ten cel maksymalnie 100 PLN miesięcznie.

Satysfakcja z benefitów

Jak wynika z badania, 75,5% pracowników jest zadowolonych lub zdecydowanie zadowolonych z oferowanych świadczeń dodatkowych. Jest to wysoki odsetek, zwłaszcza że zaledwie 22,3% respondentów zdeklarowało, iż firma w której pracują bada satysfakcję z benefitów. Najwięcej firm prowadzących takie badania robi to raz do roku (59,2%). Częściej niż raz na rok satysfakcję pracowników z benefitów bada 15,9% przedsiębiorstw.

_________________

o Sedlak&Sedlak

Sedlak & Sedlak to najstarsza polska firma doradztwa HR, działająca od 1990 roku. Główne obszary działalności to: analizy wynagrodzeń, doradztwo personalne i płacowe, portale: wynagrodzenia.pl i rynekpracy.pl

O raporcie

Raport powstał w oparciu o badanie ankietowe, przeprowadzone na próbie 3 077 osób w dniach od 2.03.2018 do 8.05.2018. Raport „Świadczenia dodatkowe w oczach pracowników w 2018 roku” składa się z pięciu części. Jedną z kategorii ujętą w badaniu jest “Rekreacja i wypoczynek”, w której pod uwagę zostały wzięte benefity, tj. karnety do siłowni, klubów fitness, zajęcia rekreacyjne na terenie firmy, wellness & spa, parki rozrywki, imprezy integracyjne
wczasy krajowe i zagraniczne (voucher), wczasy pod gruszą, dodatkowe dni wolne od pracy, masaże w miejscu pracy, wyjazdy/wycieczki integracyjne, możliwość otrzymania dłuższego bezpłatnego urlopu, firmowe zespoły sportowe, dodatkowy dzień wolny od pracy, trener osobisty, strefa relaksu w miejscu pracy, aplikacje treningowe, mobilny serwis rowerowy.

W części pierwszej raportu przedstawiono dane dotyczące oferowanych w 2018 roku świadczeń dodatkowych. Analizy zaprezentowane w drugiej części obejmują zagadnienia związane z preferencjami pracowników w kwestii benefitów. Część trzecia omawia finansowanie świadczeń. Analizy w tej części dotyczą informowania pracowników o wartości benefitów, ich współfinansowania oraz stosunku wartości świadczeń pozapłacowych do wynagrodzenia całkowitego. Część czwarta skupia się na temacie satysfakcji z posiadanych świadczeń i ich oceny. Z kolei w części piątej omówiono kwestie dotyczące zarządzania pakietem świadczeń dodatkowych. Raport dostępny jest na stronie.

Zobacz także: