źródło: informacje prasowe

W związku z epidemią koronawirusa i zakazem handlu od 1 kwietnia do 30 czerwca Intersport wprowadza zmiany w zakresie organizacji pracy swojego personelu. 

Spółka wydała komunikat, w którym czytamy, że dla pracowników niefunkcjonujących sklepów oraz pracowników centrali, którzy ze względu na zamknięcie sklepów nie mogą realizować swoich kluczowych zadań, wprowadzono obniżenie wynagrodzenia brutto o 50 proc., ale nie mniej niż do minimalnego wynagrodzenia brutto.

Firma obniżyła też wymiar czasu pracy do 4/5 etatu dla pracowników, którzy są konieczni do utrzymania ciągłości funkcjonowania spółki, a tym samym zmniejszyła im wynagrodzenie brutto o 20 proc.

Wstrzymano podpisywanie nowych umów ze zleceniobiorcami. Spółka informuje, że na dzień 31 marca br. wygasły wszystkie umowy cywilno-prawne zleceniobiorców, którzy przy normalnym funkcjonowaniu sklepów wspierali sprzedaż.

Dodatkowo czytamy również, iż każdy z pracowników INTERSPORT ma prawo do skorzystania z dostępnych form usprawiedliwiania swoich nieobecności zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Spółka jest w trakcie składania stosownych wniosków w celu uzyskania pomocy dopłat do pracowników, zgodnie z Ustawą.

W komunikacie podano również informację, iż w przypadku uchylenia stanu epidemii lub jego wydłużenia czas trwania powyższych zmian może zostać zmieniony decyzją zarządu spółki.

Polecamy także:

Czy urządzenia fitness wearables mogą pomóc w wykryciu koronawirusa?