photos: mat. prasowe

Fitness Executive Summit

15 marca 2018 r.

DoubleTree by Hilton, Warszawa

Tegoroczna edycja Kongresu FEM została rozbudowana o nowy element – Fitness Executive Summit. Organizatorem i inicjatorem spotkania byli specjaliści z eFitness. Obok zaprezentowanych wykładów, najbardziej wartościowymi elementami wydarzenia były przede wszystkim otwarta dyskusja oraz chęć uczestników do kontynuowania spotkań o charakterze CEO Meeting.

Na zaproszenie eFitness w spotkaniu wzięli udział prezesi oraz kadra zarządzająca największych sieci klubów fitness w Polsce. Zaproszeni na spotkanie przedstawiciele odpowiadają za 70% rynku fitness w Polsce. Celem spotkania była otwarta wymiana opinii na temat obecnej kondycji branży fitness oraz jej kierunków rozwoju.

– FES to wydarzenie inspirowane spotkaniami organizowanymi w Zachodniej Europie. To zebranie Prezesów oraz kadry zarządzającej największych polskich sieci. Mieliśmy bardzo zadowalającą frekwencję, gościliśmy 60-70% reprezentacji polskiego rynku sieciowego. Wszyscy uczestnicy spotkania jednomyślnie stwierdzili, że podobne spotkania są niezwykle potrzebne, ponieważ w ramach takich projektów powinniśmy jednoczyć się, jako branża. –  powiedział w wywiadzie dla portalu Branża Fitness Łukasz Balicki, CEO eFitness.

 

Nadrzędnym tematem wydarzenia była Przyszłość branży fitness w Polsce, a rozmowy uczestników toczyły się wokół tematów zaproponowanych w programie:

Leading business model in Poland. Market situation in 2018

Podczas wykładu Łukasz Balicki scharakteryzował rolę sieci klubów fitness w Polsce. CEO eFitness odpowiedział na pytania, jaka jest droga przeciętnego członka klubu od kupna karnetu, aż do ewentualnej rezygnacji z aktywności w obiektach typu kluby fitness. Uczestnicy dyskutowali także nad tym, na ile słuszne jest stwierdzenie, że klienci przechodzą z obiektów typu low cost do premium lub specjalistycznych micro obiektów.

Different leading fitness operators in Europe have variant Group Classes strategies. Is it right stated question: Better Live/Virtual than Virtual/Live?

Wykład na temat wirtualnych zajęć poprowadził Robert Louw, dyrektor ds. rozwoju na rynkach europejskim i azjatyckim w Wexer – firmie będącej liderem w dostarczaniu wirtualnych zajęć do ponad 50 krajów na świecie. Prezentacja była oparta na globalnych badaniach konsumenckich firmy Wexer. Charakteryzując współczesny rynek w zachodniej Europie, Louw przedstawił, w jaki sposób wirtualne zajęcia poszerzają ofertę klubu oraz jak technologia może w inteligentny sposób wspierać kluby w pomiarze wzorców zachowań osób ćwiczących w klubie. Wykład doskonale wpisał się w problematykę spotkania, odpowiadając na pytania o zmiany dziejące się aktualnie na rynku fitness nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie.

The meaning of Association Concept

Kolejnym punktem podczas FES CEO Meeting była dyskusja wokół idei stowarzyszenia. Rozmowa została poprzedzona projekcją wiadomości, jaką miał do przekazania Julian Berriman, obejmujący stanowisko Director Professional Standards Committee w organizacji EuropeActive. Następnie Łukasz Balicki opowiedział o głównych wyzwaniach sektora fitness w Polsce oraz segmentacji i konsolidacji podmiotów. Ponadto określone zostały funkcje, które mógłby potencjalnie pełnić nowy związek zrzeszający przedstawicieli branży. Do wyzwań, jakie stanęłyby przed związkiem, należą przede wszystkim: przeprowadzanie rzetelnych i niezależnych badań, określanie standardów i reprezentacja podmiotów. To wszystko, według uczestników spotkania, na szybko rozwijającym się polskim rynku jest koniecznością.

 #BeActive

Na zaproszenie Fitness Executive Summit odpowiedziała także Pani Marta Dyszyńska z Ministerstwa Sportu i Turystyki, która wzięła udział w spotkaniu i opowiedziała o rządowych programach promujących aktywny tryb życia, takich jak Europejski Tydzień Sportu #BeActive. To wciąż nowe i niewykorzystane możliwości dla klubów fitness.

Przedstawiciele branży obecni na Fitness Executive Summit spotkają się ponownie 5 kwietnia 2018 r., by kontynuować rozmowy w ramach konceptu CEO Meeting.