Zarząd Benefit Systems S.A. poinformował, że w dniu 20 listopada 2018 roku Pan Grzegorz Haftarczyk i Pan Arkadiusz Hanszke złożyli rezygnacje z pełnienia funkcji Członków Zarządu Spółki ze skutkiem na dzień 20 listopada 2018 roku.

Pan Grzegorz Haftarczyk z sukcesem zakończył etap inwestycji Spółki w segmencie fitness i pozostanie nadal w strukturach Benefit Systems, gdzie będzie odpowiadał za istotne projekty zwiększające konkurencyjność głównego produktu Spółki – karty MultiSport. Jako powód złożonej rezygnacji wskazał względy osobiste.

Pan Arkadiusz Hanszke w ciągu 3 lat zbudował struktury nowoczesnego działu IT i przeprowadził szereg istotnych projektów technologicznych. Teraz zdecydował się na kontynuowanie kariery poza strukturami Spółki. Jako powód złożonej rezygnacji wskazał względy osobiste.

Centrum prasowe Benefit Systems

REDAKCJA POLECA