Gymstation wyróżniony, jako jedyna firma z branży fitness

Konkurs Mikroprzedsiębiorca Roku 2016

Gymstation, właściciel klubów fitness działających pod marką Stacja-Fitness, otrzymał wyróżnienie w konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku 2016, jako firma działająca w małych i średnich miastach. Firma Gymstation była jedyną wyróżnioną firmą związaną z branżą fitness.

Strategia firmy zakłada prowadzenie profesjonalnych klubów fitness w miastach do 50 tys. mieszkańców i ich silną integrację z lokalnymi społecznościami. Tym samym wyróżniają się one na tle klubów wielkopowierzchniowych i sieciowych podejściem do klientów oraz atmosferą. Firma stawia sobie za cel aktywizacje lokalnych społeczności i dostarczanie usług fitness najwyższej jakości, co zostało zauważone przez kapitułę konkursu. Konkurs miał trzy etapy. Uroczysta Gala Finałowa odbyła się 13 czerwca w Centrum Kreatywności Targowa w Warszawie.

W konkursie biało udział kilkaset firm z różnych branż. Nagroda w konkursie Mikroprzedsiębiorca Roku przyznawana jest od 2005 r. – Celem konkursu jest wspieranie zarówno młodych mikrofirm jak i tych, które na rynku z powodzeniem działają od lat. Nagrodzimy mikroprzedsiębiorstwa, które rozwijają się i z sukcesem wprowadzają na rynek nowe produkty i usługi, ale także inne mikroprzedsiębiorstwa takie jak małe firmy rodzinne czy zakłady rzemieślnicze – mówi Grzegorz Galusek, Prezes Fundacji Microfinance Centre. W tegorocznej edycji głównym kryterium oceny firm było ich nastawienie na zrównoważony rozwój, w szczególności nakierowanie na rozwój i wprowadzanie nowych produktów i usług, przy jednoczesnej odpowiedzialności w stosunku do klientów, pracowników, społeczności lokalnej i postawie proekologicznej.

www.MagdalenaSzmidt.com/kontakt/