źródło: materiały prasowe

Według najnowszego raportu Deloitte “The 2019-2020 China Health and Fitness Market White Paper”, opracowanego na zlecenie IHRSA oraz ChinaFit, rynek fitness w Chinach wciąż się rozwija. Niestety wskaźnik penetracji w tym kraju daleki jest od oczekiwań.

Sektor fitness w 18 największych chińskich miastach wygenerował przychody w wysokości 4,9 mld USD w 2019 r., Zanim wybuchła pandemia. Tak wynika z wymienionego raportu, który przeanalizował powyższy rynek.

W miastach objętych badaniem, łącznie 8,8 miliona mieszkańców jest użytkownikami któregoś z 27 600 dostępnych klubów fitness i siłowni.

Raport pokazał, że ​​chociaż sektor fitness w kraju szybko się rozwija, wciąż jest dużo miejsca na dalszy wzrost – także dla tych, którzy chcieliby w tym kraju zainwestować.

Wskaźnik penetracji w 18 miastach osiągnął poziom od 3 do 6% w 2019 r. Różnica w stosunku do rozwiniętych rynków azjatyckich (współczynnik penetracji ok. 10% w Japonii i Korei) stopniowo się zmniejsza.

„Rynek fitness w Chinach rozwija się dynamicznie od ponad 20 lat, przechodząc przez różne fazy rozwoju w ciągu ostatnich dwóch dekad” – możemy przeczytać.

W ciągu ostatnich kilku lat, branża fitness po raz kolejny odnotowała przyspieszony wzrost.

Jako całość, chiński rynek fitness wciąż znajduje się w fazie wzrostu, z dużą konkurencją i brakiem ujednoliconych standardów branżowych.

Poniższy graf prezentuje omawiany rynek na tle innych krajów.

raport Deloitte, Chiny

„Główne czynniki obecnie hamujące rozwój i standaryzację branży to jednorodność rynku, brak profesjonalnego zarządzania i trenerów oraz niejasne informacje rynkowe”.

Raport wskazuje również, że 10 najlepszych chińskich marek siłowni to mieszanka tradycyjnych siłowni: LuckyBird, Will’s, Tera Wellness, Physical, Sinofit, INGYM, Good Feeling, a także szybko rozwijających się nowych modeli jak: LeFit, Kuaikuai i Liking Fit. Razem zrzeszają 1,52 miliona członków, co stanowi 17 procent całości.

Siłę nowoczesnych modeli biznesowych pokazał wybuch pandemii w Wuhan. Tradycyjne siłownie w znacznie mniejszym stopniu poradziły sobie z zatrzymaniem klubowiczów, nie mając przygotowania ani alternatywy dla nich. Operatorzy, którzy byli bardziej elastyczni- przetrwali jednocześnie umacniając swój biznes.

Pandemia w Chinach przyspieszyła transformację usług fitness z trybu offline do online-offline oraz integrację z wiodącymi markami.

Jak wynika z raportu, operatorzy klubów fitness w Chinach planują działania online jako formę przyciągania klientów i reklamę, nie jako model biznesowy głównego nurtu.

Poniższa tabela prezentuje nałożone restrykcje na branżę fitness w Chinach w czasie walki z pandemią. Z końcem czerwca kluby powróciły do pełnej działalności zachowując reżim sanitarny (m.in. pomiar temperatury, korzystanie z maseczek nawet w trakcie wykonywania ćwiczeń, zachowane odstępy między maszynami). W tym czasie nie odnotowano wzrostu zakażeń w ośrodkach sportowych.

Chiny, restrykcje

Aby pobrać pełny raport, kliknij tutaj.

Polecamy także:

Sytuacja branży fitness w poszczególnych krajach Europy