źródło: materiały prasowe

Od wielu miesięcy trwa walka z epidemią koronawirusa. Skutkiem podejmowanych działań jest zamykanie lub ograniczanie działalności różnych sektorów, w tym branży fitness. Obecnie już po raz drugi trwa zakaz komercyjnej działalności Klubów Fitness. Kolejnym obostrzeniom towarzyszą decyzje strony rządzącej dot. aktualnych przepisów prawa.

Premier, Mateusz Morawiecki złożył do Trybunału Konstytucyjnego wniosek o o zbadanie konstytucyjności artykułu 4171 § 1 Kodeksu cywilnego o odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa za szkodę wyrządzoną przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie organu władzy publicznej w zakresie w jakim pozwala on sądom orzekającym o odszkodowaniu samodzielnie zdecydować, czy rozporządzenie było zgodne z konstytucją.

Jest to następstwem, ubiegania się przez przedsiębiorców o odszkodowania od Skarbu Państwa, w związku, z jak uważają,  naruszeniem prawa. art. 22 Konstytucji. Artykuł mówi bowiem o tym, że ograniczenie wolności gospodarczej jest dopuszczalne tylko w drodze ustawy, natomiast zakazy związane z lockdownem wprowadzono za pomocą rozporządzenia.

Sprawa nie została rozstrzygnięta od wrześnie br. a już wpłynęły roszczenia o odszkodowanie od ponad 160 firm na łączną kwotę 181 mln złotych. Decyzja Premiera, jak sam uzasadnił wynika z obawy, aby sądy nie orzekały rozbieżnie w tej samej sprawie.

W wypowiedziach proszonych o komentarz ekspertów czytamy m.in. 

Wniosek premiera jest kuriozalny – zaskarżony przepis obowiązuje już od kilkudziesięciu lat i nigdy nie było wątpliwości co do tego, że sądy mogą, w ramach postępowań wszczynanych na jego podstawie, nie tylko oceniać rozporządzenia pod kątem ich zgodności z konstytucją (Krystian Markiewicz, prezes Stowarzyszenia Sędziów Polskich „Iustitia”)

 

Ostatnie doświadczenia pokazują, że jeśli premier kieruje cokolwiek do TK, to nie po to, by rozwiązać problem, lecz by odsunąć go od siebie, traktując sąd konstytucyjny jako zamrażarkę, lub aby rękami TK załatwić legalizację wątpliwych konstytucyjnie pomysłów egzekutywy (Ewa Lętowska, sędzia TK w stanie spoczynku)

Jak pokazały przykłady z innych krajów, operatorzy Klubów Fitness nie boją się domagać odszkodowań i sprawiedliwości na drogach sądowych. Między innymi kalifornijskie kluby wystosowały pozew zbiorowy przeciwko gubernatorowi, holenderska sieć Basic-Fit zmuszona przez francuski rząd do zamknięcia 148 swoich obiektów (jedna trzecia całej sieci) również powzięła kroki prawne, a obecnie decyzję taką rozważają operatorzy klubów w Niemczech, gdzie właśnie wprowadzono lockdown.

Orzeczenie TK może jednak całkowicie odciąć drogę przedsiębiorcom, w naszym kraju, do uzyskania jakichkolwiek odszkodowań.

Polecamy także:

Niemcy wprowadzają lockdown-siłownie chcą iść do sądu!