photo: Sergey Nivens / Fotolia

Fitness pozytywnym trendem w Rosji

Poprawa kondycji standardów zawodowych w Rosji

Pod koniec grudnia w parlamencie Federacji Rosyjskiej, w Moskwie odbyły się rozmowy dotyczące segmentu fitness, mające na celu poprawę kondycji poprzez opracowywanie i wdrażanie standardów zawodowych.

W dniu 19 grudnia 2017 roku zebrała się Komisja ds. Opieki Zdrowotnej, Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowego Stylu Życia (Commission on the Healthcare, Physical Culture and Promotion of Healthy Lifestyle) oraz rosyjska Federacja Russian Fitness-aerobics. Uczestnikami wydarzenia byli członkowie Komisji oraz przedstawiciele Parlamentu Federacji Rosyjskiej, Ministerstwa Sportu, Ministerstwa Edukacji Rosji, a także publiczne i komercyjne organizacje branży fitness, instytucji edukacyjnych i media.

Wydarzenie miało na celu omówienie celowości zmian istniejących przepisów oraz wyeliminowanie luk legislacyjnych dotyczących regulacji działalności i profesjonalnej zgodności ekspertów, którzy świadczą usługi sportowe i fitness w obiektach komercyjnych. Omówiono również mechanizmy regulacji poziomu profesjonalnego i zgodności pracowników poprzez rozwój standardów zawodowych.

Główne przesłania dyskusji to: upowszechnianie sportu i zwiększanie liczby osób zaangażowanych w zajęcia sportowe i fitness, w tym członków klubów fitness i sportowych, członków siłowni oraz basenów. Jak ustalono podczas spotkania fitness to bardzo pozytywny trend, który zasługuje na wsparcie. Najważniejsze w tej sferze interakcji społecznych jest zdrowie i bezpieczeństwo życia ludzi. Ostatecznie głównym celem polityki rządowej w popularyzacji sportu i fitnessu jest poprawa zdrowia, długowieczności i jakości życia narodu.

Źródło: europeactive.eu