photo: baranq / Fotolia

 Wybór nowego pracownika

Czynności, które warto podjąć przed zakończeniem rekrutacji

Na zakończenie procesu rekrutacji warto podjąć działania, które ułatwią nam poznanie naszego przyszłego pracownika. Warto, więc zaprosić wybranych kandydatów do zaprezentowania swoich umiejętności oraz sprawdzić ich referencje, a także przeprowadzić proces rekrutacyjny w obecności kilku osób, aby zminimalizować ryzyko podjęcia niewłaściwej decyzji.

W klubie fitness, najłatwiej jest zaproponować naszemu przyszłemu pracownikowi, aby poprowadził zajęcia wraz z innym, zatrudnionym w klubie instruktorem. Takie działanie pozwoli zweryfikować praktyczne umiejętności kandydata. Często poprawność wykonywanych ćwiczeń, może być doskonała, ale umiejętności nawiązywania relacji z klubowiczami nie są wystarczająco dobre. Instruktorzy mają bardzo wysokie kwalifikacje, ale, np. brakuje im wyczucia rytmu, które może w znacznym stopniu obniżyć wartość prowadzonych zajęć.  Warto sprawdzić to, przed ostateczną decyzją o zatrudnieniu, aby nie rozczarować się po pewnym okresie.

Przy rekrutacji pracownika na stanowisko recepcjonisty często wykorzystuje się techniki symulacyjne, które polegają na odegraniu scenek, w których to kandydat będzie miał na celu wykazać się umiejętnościami, które będzie wykorzystywać w pracy. W tym przypadku można zweryfikować umiejętności prowadzenia rozmów z klientami lub sprawdzić jak dany kandydat radzi sobie z systemami komputerowymi. Należy jednak mieć na uwadze, że osoba poddawana takiemu testowi jest w dużym stresie, który może być destrukcyjny.

Osoby rekrutujące decydują się na sprawdzenie referencji kandydata, choć nie zawsze jest to praktykowane i często uzależnione od stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja. Nie zawsze sprawdzane są referencje w formie papierowej, częściej podejmuje się kilka rozmów telefonicznych z poprzednimi pracodawcami z prośbą o wystawienie opinii.

Wszystkie powyższe czynności mają na celu wyłonienie, najlepszego z najlepszych i zatrudnienie odpowiedniej osoby na wakujące stanowisko. Jak widać jest to bardzo pracochłonny proces, który generuje spore koszty i pochłania czas. Doświadczeni Managerowie, doskonale wiedzą, że proces rekrutacji jest trudny i nie zawsze gwarantuje, że zostanie zakończony sukcesem. Zdarza się, że wybór nie zawsze jest trafiony i wówczas, wszystko trzeba zacząć od początku. To przestroga przed, niestarannie przeprowadzonym procesem rekrutacji, aby nie marnować czasu i minimalizować ryzyko zatrudnienia niewłaściwej osoby. W takim procesie warto, aby swój udział wzięło kilka osób, w tym osoba, która odpowiada za działania kadrowe. Ocena kilku osób, daje większe szanse na to, że dokonamy właściwego wyboru.

Powodzenia!

Polecamy poprzednie artykuły dotyczące rekrutacji:

>>> Rekrutacja w branży fitness. W jaki sposób osiągnąć satysfakcjonujące wyniki? <<<<

>>> Selekcja, czyli czas na rozmowę kwalifikacyjną <<<<<<

 

Anita Bajdalska – Certyfikowany Manager SPA, jedynego na świecie amerykańskiego stowarzyszenia ISPA. W 2009 roku uzyskała międzynarodowy certyfikat, uznany na świecie jako największe osiągniecie w branży zarządzania obiektami. Od września 2011 do chwili obecnej, Członek Rady Nadzorczej Europejskiej Fundacji SPA.