źródło: komunikat GIS

Główny Inspektor Sanitarny został poinformowany o prowadzonym przez firmę SFD S.A., ul. Głogowska 41, Opole, wycofaniu wskazanych poniżej partii suplementów diety ze względu na zastosowanie do ich produkcji składnika zanieczyszczonego tlenkiem etylenu.

Tlenek etylenu jest substancją szkodliwą dla zdrowia, nie można ustalić bezpiecznych poziomów spożycia tej substancji.

W związku z powyższym firma SFD S.A. podjęła działania mające na celu wycofanie z obrotu wskazanych partii produktów, wytworzonych z użyciem zanieczyszczonego składnika.

Szczegóły dotyczące produktów podlegających wycofaniu:

Nazwa produktu: Redox Hardcore
Data minimalnej trwałości: 11.2022, Numer partii: 190220
Data minimalnej trwałości: 04.2023, Numer partii: 041221

Działania podjęte przez przedsiębiorców i organy urzędowej kontroli:

SFD S.A. rozpoczęła proces wycofywania wyżej wskazanych partii suplementu diety. Ponadto firma poinformowała o wycofaniu produktu poprzez stronę internetową:

Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej monitorują działania podejmowane przez producenta.

Zalecenia dla konsumentów:

Nie należy spożywać partii wyrobów określonych w tym komunikacie.

Oświadczenie SFD

Pragniemy poinformować, że zgodnie z procedurami obowiązującymi w Spółce podjęliśmy działania natychmiast po otrzymaniu wyników badań. Zdrowie naszych Klientów jest dla Spółki nadrzędną wartością, dlatego produkty SFD SA są badane na bieżąco w certyfikowanych laboratoriach.

Wycofane partie Redox Hardcore oraz tymczasowa przerwa w produkcji nie będą miały istotnego wpływu na wyniki finansowe generowane przez Spółkę.

Pełna informacja dostępna jest [tutaj].