źródło: Bloomberg

Popularna sieć siłowni stanęła w obliczu trzech pozwów zbiorowych związanych z płacami pracownikom. Według raportu Bloomberga, sędzia federalny w Kalifornii zatwierdził 3 pozwy przeciwko Equinox, które od teraz nie będą rozpatrywane indywidualnie, lecz zbiorowo. Mogą one wpłynąć na ponad 9 000 pracowników Equinox w Kalifornii.

W procesach zarzuca się, że Equinox naruszył kalifornijskie prawo pracy, wymagając od pracowników pracy po godzinach, gdy komunikują się ze swoimi klientami, przygotowują programy i dzwonią do potencjalnych członków/klientów.

Inne twierdzenia obejmują, że pracownicy musieli pracować więcej niż 40 godzin tygodniowo, ale nie otrzymywali wynagrodzenia za ten czas. Firma uśredniała płace pracowników zamiast płacić im za każdą przepracowaną godzinę oraz nie wypłacała obiecanych premii. Ponadto jeden z pozwów twierdzi, że Equinox nie oferował pełnych 30-minutowych przerw na lunch i 10-minutowych okresów odpoczynku za każde cztery przepracowane godziny, co jest wymogiem kalifornijskiego kodeksu pracy.

Sieć zaprzeczyła zarzutom w procesach sądowych.  

Kancelaria Makarem & Associates, która reprezentuje powodów, powiedziała, że ​​osoby, których to dotyczy, są następujące:

  • grupa osób, które pracowały dla Equinox w Kalifornii od 3 kwietnia 2018 r. do chwili obecnej
  • osoby, które pracowały w Equinox w Kalifornii jako trener personalny, instruktor fitness lub instruktor Pilates od 3 kwietnia 2015 r. do chwili obecnej
  • osoby pracujące dla Equinox w Kalifornii, które otrzymywały płatności za niewykorzystane przerwy na posiłki, a także otrzymywały wynagrodzenie pozagodzinowe, od 3 kwietnia 2015 r. do chwili obecnej

Opisane procesy sądowe nie są jedynymi, z którymi miała do czynienia Equinox w związku ze sporami płacowymi. W przeszłości było także pięć innych spraw.