źródło: Business Insider

Zapadł wyrok, jeszcze nieprawomocny, w sprawie pomiędzy właścicielem krakowskiego klubu fitness Fit Factory a Skarbem Państwa o odszkodowanie za czas lockdownu. Sąd rozstrzygnął sprawę na korzyść rządu, twierdząc że firma nie wykazała bezprawności postępowania organów władzy publicznej – poinformował Business Insider.

Do tej pory, sądy rozstrzygały sprawy pomiędzy podmiotami z branży fitness a sanepidem, po licznych kontrolach obiektów i nałożonych wówczas karach umownych za prowadzenie działalności niezgodnie (wg przedstawicieli Sanepidu) z ogłoszonym rozporządzeniem. Skarb Państwa

Czytaj także: Sanepid przegrał z klubem fitness. Musi zwrócić karę wraz z odsetkami

Obecnie jest to prawdopodobnie pierwszy wyrok jaki zapadł w sprawie o odszkodowanie za wprowadzony przez Państwo lockdown. Takich spraw jest więcej.  Ze statystyk Prokuratorii Generalnej, która reprezentuje w takich sprawach Skarb Państwa, wynika, że z sądów wpłynęło w sumie dziesięć pozwów o odszkodowania za lockdown lub stwierdzenie odpowiedzialności Skarbu Państwa za wprowadzone zakazy i ograniczenia. Są to pozwy złożone przez przedsiębiorców z branży fitness (na kwoty ok. 215 tys. zł, 100 tys. zł, 75 tys. zł), właściciela galerii handlowej (na kwotę ok. 458 tys. zł), przedsiębiorcę branży restauracyjnej (na kwotę ok. 223 tys. zł) oraz przedsiębiorcę z branży turystycznej (na kwotę ok. 230 tys. zł).

Skarb Państwa na dobrej drodze, aby nie płacić odszkodowania

– Jest to wyrok nieprawomocny i stronie powodowej z branży fitness służy od niego środek odwoławczy. Sąd oddalając powództwo, stwierdził, że w tej sprawie strona powodowa nie wykazała bezprawności postępowania organów władzy publicznej – powiedział portalowi businessinsider.com.pl mecenas Bartosz Swatek, rzecznik prasowy Prokuratorii Generalnej. Dodał także, że we wszystkich sprawach Prokuratoria Generalna składała wniosek o oddalenie powództwa. Na obecnym etapie postępowań Prokuratoria nie może udzielać szczegółowych informacji na temat tych postępowań.

Głos zabrało także Ministerstwo Zdrowia:

– Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia I Wydział Cywilny oddalił w całości powództwo o zapłatę przeciwko Skarbowi Państwa wytoczone przez firmę Fit Factory sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie – informuje Business Insider Polska biuro prasowe MZ.

W obecnej chwili Skarb Państwa jest na najlepszej drodze, aby nie płacić właścicielowi siłowni odszkodowania, jednak wyrok jest nieprawomocny, a stronie powodowej przysługuje prawo do odwołania się od wyroku.