Heavy Kinematic Machines, twórca programu SOLO Workout Tracking System, to polski startup, który jest autorem najbardziej innowacyjnego systemu do samodzielnego kontrolowania treningu na świecie. Na czym polega ta innowacja?

SOLO to sensor montowany na urządzeniach do ćwiczeń, zarówno dużych maszynach, jak i mniejszym sprzęcie typu hantle. Czujnik przelicza wagę i powtórzenia, następnie wysyła dane do chmury. Zbierane są: waga podnoszonego ciężaru, liczba powtórzeń/serii, zakres ruchu oraz czas wykonywania ćwiczeń. Dostęp do tych danych ma ćwiczący oraz opcjonalnie trener, jeśli podopieczny mu je udostępni. W planach jest również udostępnianie API dla zewnętrznych aplikacji.

Co jeszcze daje użytkownikom SOLO? Dane zebrane przez system umożliwiają tworzenie własnych planów treningowych, analizę wydajności, planowanie i monitorowanie postępów w trakcie treningu, dostęp do historii czy możliwość dzielenia się wynikami.

Firma Heavy Kinematic Machines oferuje produkt, który skierowany jest do trzech różnych grup interesariuszy. Po pierwsze do właścicieli siłowni, którzy przez dostarczenie systemu swoim klientom dostarczają im niespotykaną wcześniej wartość dodaną w cyklu treningowym. Do producentów sprzętu, którzy mogą podnosić jego wartość przy implementacji systemu na etapie produkcji oraz do samych użytkowników, którzy chcą wnieść nową jakość do swojego treningu.

Poniżej filmy prezentujące sposób korzystania z SOLO:

Polecamy także:

Air New Zealand podjęła współpracę z firmą fitness oferującą ćwiczenia podczas lotu