Archiwa: komunikat benefit systems - BranzaFitness.com
FEM
Platforma pracownikow
Katalog
Newsletter

Tag: komunikat benefit systems

Reorganizacja w Benefit Systems

Rozpoczęcie reorganizacji struktury Grupy Kapitałowej Benefit Systems Przedstawiciele rady nadzorczej i zarządu Benefit Systems podjęli decyzję o rozpoczęciu procesu reorganizacji struktury grupy kapitałowej. Zakończenie reorganizacji przewidziane jest na koniec września 2019 r. W oficjalnym komunikacie spółka podała, że proces reorganizacji będzie polegał na uproszczeniu struktury grupy kapitałowej emitenta poprzez przejęcie przez emitenta przedsiębiorstw większości spółek wchodzących w skład grupy…

Czytaj więcej

Program Dobry MultiUczynek

MultiSport angażuje społecznie swoich Użytkowników Ruszyła pierwsza edycja programu wolontariacko-filantropijnego Dobry MultiUczynek. Użytkownicy kart MultiSport, którzy mają pomysł na społeczne przedsięwzięcie wspierające lub promujące aktywność fizyczną, mogą zgłosić do programu swoją inicjatywę i otrzymać środki finansowe na jej realizację. Zgłoszenia można nadsyłać do 30 września 2018 r. Mimo zdrowej mody na ruch, która zagościła w…

Czytaj więcej

Program MultiSport wzmacnia pozycję

fot. BillionPhotos.com / Fotolia Program MultiSport wzmacnia swoją pozycję na rynkach zagranicznych   •    Na koniec I półrocza 2018 łączna liczba kart MultiSport w Polsce i na rynkach zagranicznych wyniosła 1 097,3 tys. sztuk •    Przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems w I półroczu 2018 roku wzrosły o 28,5 proc., do poziomu 588 mln zł •    Zysk…

Czytaj więcej

Benefit Systems podsumowuje I półrocze 2018 roku

 Grupa Kapitałowa Benefit Systems: śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2018  Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r do 30 czerwca 2018 r. Jak wynika z przedstawionego raportu w drugim kwartale 2018 r. przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems w I półroczu 2018 roku wzrosły o 28,5 proc., do…

Czytaj więcej

Benefit: zmiany w umowie dot. transformacji Calypso

Zawarcie aneksu nr 3 do umowy w sprawie podziału spółki Calypso Fitness S.A. z dnia 19.02.2018 r. Benefit Systems poinformował w komunikacie, że do umowy w sprawie podziału spółki Calypso Fitness został zawarty aneks. Dokument dotyczy zmiany składu majątku, który ma zostać wydzielony z największej pod względem ilości klubów sieci fitness. Jak czytamy w komunikacie, Zarząd Benefit…

Czytaj więcej
x
Cotygodniowy Raport B2B Branży Fitness