Archiwa: podatki - BranzaFitness.com
facebook

Tag: podatki

Trener personalny – podatkowe aspekty działalności

Zawodowa działalność trenera fitness może przyjąć dwojaką formę: działalności gospodarczej lub działalności wykonywanej osobiście. Powyższe determinuje możliwe sposoby opodatkowania oraz wpływa na sposób rozpoznawania przychodów i kosztów podatkowych prowadzonej działalności, co zostało przybliżone w niniejszym artykule. Działalność gospodarcza a działalność wykonywana osobiście Praktykowanie zawodowej działalności przez trenera fitness nie zawsze musi wiązać się z koniecznością…

Czytaj więcej
x
Cotygodniowy Raport B2B Branży Fitness