Archiwa: transformacja Calypso - BranzaFitness.com
FEM
Platforma pracownikow
Katalog
Newsletter
facebook

Tag: transformacja Calypso

Benefit Systems podsumowuje I półrocze 2018 roku

 Grupa Kapitałowa Benefit Systems: śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe 2018  Śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Benefit Systems dotyczy okresu od 1 stycznia 2018 r do 30 czerwca 2018 r. Jak wynika z przedstawionego raportu w drugim kwartale 2018 r. przychody ze sprzedaży Grupy Benefit Systems w I półroczu 2018 roku wzrosły o 28,5 proc., do…

Czytaj więcej

Benefit: zmiany w umowie dot. transformacji Calypso

Zawarcie aneksu nr 3 do umowy w sprawie podziału spółki Calypso Fitness S.A. z dnia 19.02.2018 r. Benefit Systems poinformował w komunikacie, że do umowy w sprawie podziału spółki Calypso Fitness został zawarty aneks. Dokument dotyczy zmiany składu majątku, który ma zostać wydzielony z największej pod względem ilości klubów sieci fitness. Jak czytamy w komunikacie, Zarząd Benefit…

Czytaj więcej
x
Cotygodniowy Raport B2B Branży Fitness