źródło: materiały prasowe

Od połowy października, branża fitness zmaga się z problemami ekonomicznymi w związku z zakazem działalności komercyjnej. Zapowiadana pomoc ze strony rządu, pod nazwą tarcza 6.0 skierowana do firm, które najbardziej ucierpiały z powodu epidemii Covid-19, do tej pory nie weszła w życie. Opóźnienie prac spowodowało, że beneficjenci zastanawiają się czy opłacać składki do ZUS, z których mieli być pierwotnie zwolnieni i co z resztą obietnic.

Więcej aktualnych informacji z branży fitness znajdziesz na stronie głównej.

Projekt ustawy przewiduje cztery narzędzia pomocy dla firm, tym także dla sektora fitness:

  • -zwolnienia z ZUS
  • -świadczenia postojowe (ok. 2 tys. zł miesięcznie)
  • -małe dotacje w wysokości 5 tys. zł
  • -dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2tys. zł, które ma miejsce na podstawie zawieranej na trzy miesiące umowy.

Narzędzia pomocowe obejmują zarówno osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jak również zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie. Warunkiem są zlecenia, od których płacone są składki na ubezpieczenia społeczne.

Firmy na zapowiadaną pomoc czekają od października. Z końcem listopada projekt trafił dopiero do Senatu, który jednogłośnie przegłosował 452 poprawki. Dzięki temu rozszerzono listę branż objętych programem Tarcza 6.0 do 38. O pomoc będą mogły się również ubiegać przedsiębiorcy, którzy rozpoczęli działalność po 30 listopada 2019r.

Ze względu na fakt, że ponowne głosowanie w Sejmie przewidziane jest na 9 grudnia, nie ma jeszcze ustalonego tekstu prawnego. 10 grudnia (w niektórych przypadkach 15) mija termin płatności składek ZUS. Chodzi o składki za listopad, z których firmy objęte pomocą miały być zwolnione.

Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski w wypowiedzi dla PAP wyjaśnia co przedsiębiorcy mogą zrobić w obecnej sytuacji:

“Płatnicy, którzy czekają na wejście w życie przepisów o zwolnieniu ze składek za listopad i nie wiedzą, czy mają opłacać składki czy nie, mogą złożyć wniosek do ZUS o odroczenie terminu płatności np. o miesiąc. Jeśli płatnik złoży wniosek przed terminem płatności składek, nie poniesie żadnych kosztów związanych z ulgą. Wnioski będą załatwiane najszybciej, jak to możliwe, a można je składać za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS”

“Dzięki złożeniu wniosku płatnicy działający w branżach, które zostały uwzględnione w projekcie tarczy branżowej (zarówno na etapie prac sejmowych, jak też zaproponowanych w poprawkach Senatu) nie będą musieli płacić należności do ZUS za ten okres, tylko zaczekają na wejście w życie ostatecznego kształtu przepisów.” -dodaje Żebrowski.

Zwolnienie ze składek ZUS dla ujętych pomocą branż przysługiwać będzie tylko w przypadku, gdy dany kod PKD dotyczy przeważającej działalności danego przedsiębiorcy.

Polecamy także:

Antykryzysowa Tarcza Branżowa – jaką pomoc otrzyma branża fitness?