źródło: materiały prasowe

Po długim oczekiwaniu, przedsiębiorcy doczekali się publikacji Tarczy 6.0 w Dzienniku Ustaw. Prezydent Andrzej Duda złożył podpis, kończąc tym samym wydłużające się proces prac nad programem pomocowym dla najbardziej dotkniętych skutkami pandemii branż.

Od kiedy przedsiębiorcy mogą składać wnioski o przyznanie pomocy ?

Dzięki tarczy antykryzysowej 6.0 przedsiębiorcy spełniający określone przez ustawodawcę kryteria będą mogli ubiegać się o:

    1. zwolnienia ze składek ZUS za listopad – po 14 dniach od publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw
    2. jednorazowe dodatkowe świadczenie postojowe w wysokości 2080 zł – po 14 dniach od publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw
    3. dodatkowe świadczenie postojowe – po 14 dniach od publikacji w Dzienniku Ustaw
    4. dotacje w wysokości 5 tys. zł – po 3 dniach od publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw
    5. dofinansowanie miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w kwocie 2 tys. zł, które obejmuje zarówno osoby zatrudniane na podstawie umowy o pracę, jak i osoby zatrudniane na podstawie umowy zlecenia( te od których płacone są składki na ubezpieczenia społecznie) – po 3 dniach od publikacji ustawy w Dzienniku Ustaw.

Ustawa została podpisana przez Prezydenta 14.12.2020, natomiast w Dzienniku Ustaw została opublikowana 15.12.2020r. 

Co ze z złożonymi wnioskami o odroczenie płatności składek ZUS za listopad ?

W związku z przedłużającymi się pracami nad ustawą, przed 10 listopada (dla większości terminem płatności składek ZUS), ZUS opublikował informację na swojej stronie o możliwości składania wniosków o odroczenie składek, wielu przedsiębiorców skorzystało z tej możliwości. Jak wygląda ich sytuacja obecnie?

Płatnicy, którym 10 i 15 grudnia upływa termin na opłacenie składek za listopad 2020 r. i którzy czekają na wejście w życie przepisów Tarczy antykryzysowej 6.0, mogą już teraz złożyć wnioski o odroczenie terminu płatności składek listopadowych np. o miesiąc.

Po wejściu w życie przepisów przewidujących zwolnienie z opłacania składek za listopad, płatnicy działający pod kodami PKD uwzględnionymi w Tarczy antykryzysowej 6.0, będą mogli wystąpić z wnioskiem w tym zakresie.

Jeżeli wcześniej złożą wniosek o odroczenie i nie dojdzie jeszcze do zawarcia umowy odraczającej składki, wówczas w pierwszej kolejności będzie rozpatrywany wniosek o zwolnienie ze składek. Jeżeli okaże się, że płatnikowi nie przysługuje zwolnienie z opłacania składek, będzie mógł podpisać z ZUS umowę o odroczenie terminu płatności składek za listopad.

Dzisiaj ZUS opublikował jeszcze jeden warunek, aby uzyskać zwolnienie ze składek:

Przedsiębiorcy, którzy w ramach tarczy antykryzysowej 6.0 będą chcieli skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek za listopad, powinni do końca roku złożyć deklaracje rozliczeniowe. Przedsiębiorcy (do 100 ubezpieczonych), mogą przekazywać dokumenty rozliczeniowe z wykorzystaniem aplikacji ePłatnik dostępnej na Platformie Usług Elektronicznych (PUE) ZUS. 

Pełna treść dostępna tutaj.

Należy pamiętać, że każde z narzędzi pomocowych jest dostępne po spełnieniu określonego kryterium i kody PKD różnią się dla określonych form wsparcia.

Treść ustawy znajduje się tutaj

Polecamy także:

Do 18 stycznia Kluby Fitness pozostają zamknięte!