źródło: materiały prasowe

28 lutego 2021r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19. To przedłużenie pomocy skierowanej do przedsiębiorców z branż, które najbardziej ucierpiały w związku z ograniczeniem ich działalności. Część świadczeń przewidzianych między innymi dla branży fitness jest jednorazowa, z innych firmy będą mogły skorzystać dwu lub trzykrotnie.

Kolejna odsłona Tarczy Antykryzysowej (obecnie Tarcza 8.0) przewiduje nadal cztery formy wsparcia przedsiębiorców. Zmieniły się jednak warunki przyznawania pomocy. Podstawowym kryterium kwalifikującym daną firmę do wsparcia finansowego będzie prowadzenie działalności na dzień 30 listopada 2020r. oraz jej przeważające pkd. Przedsiębiorcy będą mogli skorzystać z następujących form wsparcia:

  • dotacji na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej,
  • ponownego świadczenia postojowego,
  • świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy,
  • zwolnienia z obowiązku opłacania należności z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne, na ubezpieczenie zdrowotne, na FP, FS, FGŚP lub FEP.

Warunki przyznawania pomocy – sposoby obliczenia spadku obrotu

Chcąc starać się o uzyskanie wsparcia w ramach Tarczy 8.0 należy dodatkowo wykazać spadek dochodów minimum o 40%. W tym aspekcie wprowadzono zmiany względem poprzednich rozporządzeń. Obecnie przedsiębiorca będzie mógł to zrobić na kilka sposobów:

  • porównanie do miesiąca poprzedzającego składanie wniosku
  • w odniesieniu do września 2020r.
  • w odniesieniu do analogicznego miesiąca w roku poprzednim (porównanie dotyczy miesiąca poprzedzającego składanie wniosku)

PKD  ma znaczenie

O tym, czy przedsiębiorca skorzysta z pomocy oraz ile razy będzie mógł to zrobić, zdecyduje jego wiodące pkd. Opracowane zestawienie przez pit.pl obrazuje możliwości otrzymania poszczególnych świadczeń. Ważnym aspektem przy części z nich jest również uzyskanie analogicznego wsparcia w ramach Tarczy 6.0

źródło: pit.pl

Treść rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 dostępna jest [tutaj].

Polecamy także:

dopłaty do miejsc pracy

Dopłaty do miejsc pracy – zasady przyznawania tłumaczy MRPiT