źródło: https://www.ihrsa.org/improve-your-club/the-ihrsa-global-25-how-the-best-health-clubs-get-better/#

Będąc liderem na rynku, odnalezienie kolejnych strategii rozwoju i innowacji nie jest prostą sprawą. Jak zatem działać, aby zysk i popularność stale pozostawały na szczycie? Jak działać, aby klub stawał się jeszcze bardziej prestiżowy?

Przedstawimy trzy koncepty, które opisują różne podejścia, jakie wyznają kluby w celu poprawy swoich działań i zwiększenia przychodów w 2018 r. Każdy z nich znalazł sposób lub sposoby na zwiększenie swojej fortuny – wchodząc na nowe rynki, ulepszając modele biznesowe, usprawniając funkcje. Dzięki temu ich usługi fitness stały się atrakcyjne i bardziej dostępne dla coraz większej liczby osób.

1. Basic-Fit | Hoofddorp, Holandia

Klub ten posiada godną pozazdroszczenia pozycję na rynku, gdyż nawet nie otwierając żadnych nowych klubów, Basic-Fit nadal odnotowywałby znaczny wzrost przychodów i zysków w ciągu najbliższych 24 miesięcy.

“Nasze 629 klubów, w połączeniu z naszymi przychodami i liczbą członków (319 000 i w zwyż), sprawiło, że Basic-Fit jest najszybciej rozwijającą się siecią fitness w Europie” – mówi René M. Moos, dyrektor generalny i prezes zarządu.

W zeszłym roku zostały otwarte 92 kluby tej sieci. „Widzimy dużo białej przestrzeni na rynku, gdzie jest mało lub nie ma żadnej dostępności fitnessu za rozsądną cenę”. – wyjaśnia Moos. Przez pojęcie “białej przestrzeni” rozumieć można tutaj to, iż sieć Basic-Fit interesuje głównie początkujących użytkowników, którzy chcą prowadzić aktywne i zdrowe życie.

Co stoi za fenomenem tej sieci?

Oprócz poszerzenia swojego zasięgu, Basic-Fit wprowadził kilka kluczowych zmian w 2018 r. Dostosowali swoje kategorie członkostwa, dając ludziom wybór pomiędzy poziomem komfortu, za 21 USD miesięcznie, a poziomem Premium, za 32 USD miesięcznie. Obie opcje pozwalają członkom na korzystanie z zajęć w dowolnym z ponad 600 europejskich obiektów w sieci, korzystać z bezpłatnego Wi-Fi. Wprowadzili również aplikację Basic-Fit, która była dodatkiem w wysokości 5,50 USD. Pewna część subskrypcji dostępna jest za darmo. Zapewnia dostęp do platformy GXR Basic-Fit, która wyświetla najlepsze w swojej klasie wirtualne zajęcia grupowe.

2. Renaissance, Inc. | Tokyo, Japonia

Japońska sieć klubów postawiła na starszą warstwę społeczeństwa w kraju. Według japońskiego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Komunikacji, populacja kraju licząca 127 milionów ma się skurczyć o około jedną trzecią do 2065 roku. Dlatego też sieć postawiła sobie za priorytet działania mające na celu wydłużenie średniej długości życia. Ankieta przeprowadzona w 2017 r. Przez japońskie Ministerstwo stwierdziła, że ​​średnio osoby w wieku 60 lat wydają więcej na obiekty sportowe niż jakakolwiek inna grupa wiekowa.

Oprócz działalności klubu sportowego, Renaissance wspiera lokalne organy rządowe i firmy w ich działaniach związanych z promocją zdrowia i prowadzi opiekę pielęgniarską, rehabilitację oraz inne przedsiębiorstwa związane z opieką zdrowotną. Poparcie i poparcie inicjatywy rządu dla Renaissance do pewnego stopnia napędzają jej losy.

Sieć Renaissance swój ogromny sukces zawdzięczać może wprowadzeniu nowej marki Genki Gym. Marka ta, wprowadzona w 2016 r., Jest skierowana do osób powyżej 65. roku życia, które w opinii rządu wymagają opieki pielęgniarskiej. Obiekty te wyposażone są w powolne, prowadzone przez trenera, rehabilitacyjne ćwiczenia oraz promują zdrowie psychiczne. Jedną z ich głównych ofert jest Synapsology, zastrzeżony program aktywacji mózgu, którego celem jest poprawa funkcji poznawczych uczestników, przy jednoczesnym zmniejszeniu lęku i zmęczenia. Sieć ma obecnie umowy licencyjne z ponad 250 organizacjami, reprezentującymi około 440 obiektów; wśród nich są prywatne domy opieki, starsze ośrodki opieki dziennej i lokalne programy profilaktycznej opieki zdrowotnej.

3. The SATS Group | Oslo, Norwegia

Sieć SATS może być przykładem tego, że sukces często może zacząć się od zmian kadrowych. Firma ta – największy operator fitness w krajach skandynawskich i piąty w Europie – mianowała Sondre Gravir jako jej nowego CEO. Jego pojawienie się w firmie miało na celu wprowadzeniu innowacji i zmian w strukturach.

Do tej pory SATS Group współpracowała z kilkoma markami, takimi jak SATS, SATS Elixia, SATS Base i Fresh Fitness, co okazało się zbyt skomplikowane. Aby usprawnić swoją ofertę, grupa zamknęła markę Elixia w Norwegii, pozostawiając ją na miejscu w Finlandii, i zrezygnowała z koncepcji SATS Base. Wszystkie obiekty w Szwecji, Norwegii i Danii zostały skonsolidowane pod sztandarem SATS.

„W ramach zmiany dokonaliśmy kilku zmian organizacyjnych i zatrudniliśmy nowego kierownika krajowego w SATS Norway”, mówi Gravir. „Wprowadziliśmy również kilka nowych fizycznych i cyfrowych produktów szkoleniowych”.

„W przyszłości oczekujemy kontynuacji i przyspieszenia naszego wzrostu. Będziemy nadal rozwijać naszą ofertę produktów, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz naszych klubów ”– mówi Gravir. „Umocnimy naszą pozycję w istniejących krajach, tak jak zrobiliśmy to już w 2019 r. Patrząc w przyszłość, możemy również rozszerzyć działalność na nowe rynki, bazując na naszym silnym rynku krajowym w Skandynawii”.

 

 

Polecamy także:

Modne zajęcia dla klubów fitness – jak konkurować z aplikacjami, centrami rekreacyjnymi i ożywić społeczność klubu