Jaka jest idea treningu personalnego? Jak wygląda kierunek rozwoju tej usługi? Czy to już odrębna gałąź tworząca niezależny rynek?

Szeroko rozumiany rynek fitness w Polsce rozwija się coraz szybciej, rodzą się nowe trendy lub przychodzą do nas z zachodu. Płaszczyzny jego rozwoju również poszerzają się w szybkim tempie i są odpowiedzią na zapotrzebowanie klienta indywidualnego bądź grupowego. Jedną z najprężniej rozwijających się gałęzi fitness jest trening personalny. Ta forma zajęć ciągle ewoluuje zarówno pod względem wykorzystywanego sprzętu jak i sposobu prowadzenia treningów. Stanowi uzupełnienie ofert wielu klubów fitness na naszym rynku bądź jest produktem samym w sobie oferowanym przez trenerów osobistych. Jest to zazwyczaj usługa ekskluzywna dla wyselekcjonowanego grona odbiorców.

Trening personalny w Polsce, jak już wcześniej wspomniałem, rozwija się bardzo dynamicznie. Niesie to za sobą szereg konsekwencji, bardzo pozytywnych ale również negatywnych. Ze względu na duże zapotrzebowanie na tego rodzaju usługę na naszym rynku pojawia się wiele ofert, jednak nie wszystkie spełniają odpowiednie kryteria. Czym zatem jest trening personalny i jakie warunki powinien spełniać? Mimo, że wydawać by się mogło, iż jest to sprawa oczywista, pytanie to rodzi wiele kontrowersji i różnych teorii jednak mianownik jest wspólny – na pewno jest to forma treningu, którego celem jest maksymalna indywidualizacja i personalizacja całego złożonego procesu treningowego.

Trening personalny, jak każdy inny trening, to proces. Aby był skuteczny należy postawić cel i wybrać środki do jego realizacji. Cel ustalany jest przez klienta, jest to rozwiązanie jego problemu, natomiast zadaniem trenera osobistego jest pomoc w odpowiednim zdefiniowaniu owego problemu i przede wszystkim znalezienie oraz dostosowanie odpowiednich form ruchu, czyli głównych środków do realizacji wyznaczonego celu. Ważna jest tu kompleksowość usługi, czyli uzupełnienie aktywności ruchowej zracjonalizowanymi i zbilansowanymi programami żywieniowymi, odnową biologiczną oraz systematyczne wyposażanie klienta w niezbędną wiedzę, tak by mógł świadomie uczestniczyć w szeroko pojętej kulturze fizycznej.

Jak widać, aby rozpoczął się proces treningu personalnego potrzebne są przynajmniej i maksymalnie dwie osoby – trener i klient. Klientem może być każdy, jednak trenerem osobistym – nie! Ze względu na specyfikę zajęć, trening personalny powinien mieć wyraz zarazem utylitarny i pragmatyczny, powinien mieć działanie holistyczne – taka jest jego idea. Podążając tropem tej myśli nasuwa się kolejny ważny wniosek – aby proces treningu przebiegał pomyślnie trener osobisty musi być osobą mającą szeroki wachlarz możliwości prowadzenia zajęć, doświadczenie na płaszczyźnie różnych aktywności fizycznych oraz, co najważniejsze, musi być zaopatrzony w niezbędny kapitał wiedzy, bo jak wiadomo, nie trzeba zdobyć mistrzostwa świata, jako zawodnik, aby osiągnąć to jako trener – potrzebne do tego są odpowiednie kompetencje i predyspozycje warunkujące umiejętność wykorzystania nabytej wiedzy oraz doświadczenia. Trener osobisty powinien być wyposażony w umiejętności komponowania treningu zgodnie z zasadami teorii sportu, powinien łączyć w sobie funkcje psychologa i nauczyciela, powinien znać podstawy fizjologii wysiłku fizycznego, anatomii, biomechaniki i biochemii, powinien znać podstawy żywienia, i wreszcie powinien być trenerem w pełnym i profesjonalnym słowa tego znaczeniu. Dlaczego o tym piszę? Ponieważ kompetencje trenera stanowią o jakości treningu personalnego.

Trening personalny powinien więc być urozmaicony. Największym błędem w jego tworzeniu jest wąska specjalizacja, ideą natomiast, bogata oferta form aktywności fizycznej. Należy pamiętać, że jest to produkt – usługa ekskluzywna, indywidualnie dopasowana do potrzeb i preferencji klienta. Dlatego należy przedstawić klientowi odpowiednią ofertę, dać mu możliwość wyboru i poczucia wyjątkowości oraz dbałości o jego osobę. Klient musi wiedzieć, że trener jest dla niego, a nie on dla trenera. Gama sesji powinna zatem obejmować treningi indoorowe, aż po różnego rodzaju treningi outdoorowe. Oczywiście, że takie rozwiązanie może być niewygodne dla trenera ze względów logistycznych, ale taka jest jego rola. To jest właśnie różnica pomiędzy instruktorem pracującym w klubie fitness a trenerem osobistym. O ile w pierwszym przypadku wąska specjalizacja swoich kompetencji jest jak najbardziej pożądana, o tyle w drugim liczy się wszechstronność i na tym polega unikatowość oraz indywidualizacja treningu personalnego.

Ostatnia kwestia silnie korelująca z zagadnieniem treningu personalnego to pojęcie bardzo marketingowe, ale też bardzo istotne, czyli obsługa klienta. Ważne jest, by pamiętać, że trening personalny nie kończy się w momencie kiedy klient przysłowiowo zatrzaśnie za sobą drzwi od sali. Jest to proces, który wymaga ciągłej kontroli wyników i postępów podopiecznego. Omawianie tychże elementów jest integralną częścią całego przedsięwzięcia. Ciągły, lecz nienachalny kontakt z klientem, na zasadzie wsparcia i zainteresowania również znacząco podnoszą poziom usługi i są nieodłączną częścią procesu. Należy pamiętać, że nie wolno pozostawić klienta samego sobie, ponieważ zwrócił się o pomoc w konkretnym celu i zależało mu na możliwości pracy z osobistym, ukierunkowanym tylko i wyłącznie na jego potrzeby trenerem.

Trening personalny to bardzo złożony produkt. Na pierwszy rzut oka wydaje się, że jest to tylko odnoga wielkiego rynku fitness, a tymczasem powoli wychodzi na pierwszy plan tworząc odrębny, niezależny rynek. Na pewno najbliższe lata sprecyzują kierunek rozwoju tej gałęzi usług sportowo – rekreacyjnych i skrystalizują obraz standardu kierowania tym procesem. Niezależnie jednak od nadchodzących trendów, należy bezwzględnie pamiętać o złożoności treningu personalnego w samej jego istocie i roli. Oprócz wymiaru komercyjnego nadal i przede wszystkim pozostaje narzędziem zaspokajającym hedonistyczno – zdrowotne potrzeby ludzi ponieważ jest to forma treningu o wyraziście indywidualnym podejściu do klienta nastawiona na długotrwały efekt.

Bartosz Groffik – Prezes Zarządu PZTP

www.pztp.org