EuropeActive i ukactive ogłosili 3 lutego nowe porozumienie, w ramach którego największe organy sektora fitness będą nadal ściśle współpracować po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE.


CEO ukactive Huw Edwards oraz Dyrektor Wykonawczy EuropeActive Andreas Paulsen, podpisali Memorandum of Understanding (MoU) w celu wzmocnienia wspólnej misji organizacji, polegającej na poprawie poziomu aktywności fizycznej poprzez wsparcie i rozwój sektora fitness.

Warunki protokołu

W protokole ustaleń określono warunki zapewniające, że organizacje i pracownicy w sektorze fitness i aktywności fizycznej posiadają wgląd, wiedzę i standardy, aby sprostać potrzebom społeczności zarówno obecnie jak i w przyszłości.

Porozumienie zawiera zobowiązanie do wspierania rozwoju sektora poprzez prace nad stworzeniem bazy dowodowej, która pokazuje wpływ aktywności fizycznej na społeczeństwo.

Organizacje będą współpracować w ramach swoich przedstawicieli i ze swoimi partnerami, aby wypełnić wszelkie luki w zdolności sektora do wywierania trwałego wpływu, a także zidentyfikować długoterminowe strategiczne wyzwania i możliwości dla sektora oraz zapewnić pełne wsparcie, aby im sprostać.

Wzajemne poszanowanie EREPS i CIMPSA

Ostatnio organizacje współpracowały nad ogólnoeuropejskim raportem przedstawiającym dane dotyczące bezpieczeństwa COVID zebrane przez operatorów w Wielkiej Brytanii i pozostałych krajach Europy.
Ponadto podpisano umowę o wzajemnym uznaniu pomiędzy European Register of Exercise Professionals (EREPS) oraz Chartered Institute for the Management of Sport and Physical Activity (CIMSPA)

Postanowienie wzywa do przestrzegania i poszanowania decyzji podejmowanych przez każdy z powyższych organów w zakresie praktyki i zarządzania swoimi rejestrami. W ramach tego zobowiązania oba organy będą rozpoznawać i akceptować rejestrację członków rejestru partnerskiego. Porozumienie pomiędzy EREPS i CIMSPA jest znaczącym krokiem naprzód w promowaniu światowych standardów dla profesjonalistów zajmujących się sprawnością i aktywnością fizyczną.

Huw Edwards, Dyrektor Generalny ukactive, powiedział:

Cieszymy się, że możemy odnowić nasze partnerstwo z EuropeActive, opierając się na naszych udanych relacjach i demonstrując jedność sektora aktywności fizycznej w całej Europie w tym trudnym czasie.
W obliczu niepewności politycznej i gospodarczej spowodowanej pandemią COVID-19 i Brexitem siła naszego partnerstwa nigdy nie była wyraźniejsza ani ważniejsza. Razem możemy zapewnić, że aktywność fizyczna odegra najpełniejszą rolę w przyszłym zdrowiu i sukcesie naszych narodów .

Andreas Paulsen skomentował porozumienie słowami: „Podpisanie protokołu ustaleń z ukactive jest znaczącym krokiem w kierunku rozwijania i wzmacniania sposobu, w jaki wspólnie pracujemy nad wieloma kluczowymi kwestiami i działaniami w całej Europie”.

„Nasze rozszerzone partnerstwo z bliskimi brytyjskimi przyjaciółmi jest symbolem jedności sektora fitness i aktywności fizycznej, na rzecz której energicznie pracuje EuropeActive, i które utoruje drogę do zawiązania sojuszy z wieloma innymi partnerami zrzeszeń branżowych. Szczególnie, gdy wychodzimy z pandemii Covid-19, jedność i współpraca naszego sektora mają kluczowe znaczenie dla jego ogólnego ożywienia.”

Nie będzie tutaj czasu ani miejsca, by stawiać ego ponad interesy całej naszej branży, ale będą możliwości, by być ambitnym i innowacyjnym dzięki naszej zbiorowej sile, jak nigdy dotąd.

„EuropeActive jest zaszczycona, że ​​może ściśle współpracować z ukactive, ponieważ głęboko wierzymy, że nasze połączone zasoby pomogą pozycjonować nasz sektor jako dostawców aktywności fizycznej, która również wspiera zdrowie społeczne i psychiczne oraz dobre samopoczucie”.

Polecamy także:

uczestnicy targów FIBO

EuropeActive oraz FIBO przedłużają współpracę do roku 2023