materiały źródłowe: Biuro Rzecznika MiŚP

W dniu 29 października 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Roboczego ds. Branży Fitness w Radzie Przedsiębiorców działającej przy Rzeczniku Małych i Średnich Przedsiębiorców.

 Przedmiotem spotkania było omówienie problemów branży fitness, objętej, co do zasady, zakazem prowadzenia działalności na skutek wprowadzonych obostrzeń oraz zaplanowanie dalszych działań w ramach prac Zespołu.

 Zgodnie z podjętymi przez członków Zespołu ustaleniami, na kolejne posiedzenie w dniu 5 listopada 2020 r. wystosowano zaproszenia do Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministra Zdrowia oraz Prezesa Polskiego Funduszu Rozwoju.

 Tematem posiedzenia w dniu 5 listopada 2020 r. g. 11:00, będą możliwości wsparcia branży fitness oraz kwestia wznowienia działalności w zaostrzonym reżimie sanitarnym.

 Komunikat w wersji online TUTAJ

Zapis video prac Zespołu Roboczego ds. Branży fitness  TUTAJ

 

Polecamy także:

EuropeActive potwierdza niski poziom ryzyka Covid-19 w Klubach Fitness