Właściciele siłowni wprowadzają coraz to nowsze technologie, aby wchodzenie do klubu fitness na nieswoją kartę było niemożliwe. Nie wszystkie tego typu sytuacje da się jednak wyłapać i im zapobiec. Dlatego postanowiłem w formie artykułu kompleksowo opisać ten temat.

Wskażę m.in.:

  • jak klub fitness może walczyć ze zjawiskiem korzystania z siłowni używając nie swojej karty?
  • jaka odpowiedzialność ciąży na osobie udostępniającej karnet innej osobie?
  • jaka odpowiedzialność ciąży na osobie korzystającej z karnetu za wchodzenie do klubu fitness na nieswoją kartę?
  • co można zrobić, jeżeli mimo wykupionego karnetu, nie możemy chodzić na siłownię.

Działania prewencyjne klubu fitness

Niejednokrotnie wspominałem już na łamach bloga, że regulamin klubu fitness to bardzo istotna część „dokumentacji” klubu. W kontekście dzisiejszego wpisu, warto zatem podkreślić, że w regulaminie można zamieścić postanowienia odnoszące się do sytuacji korzystania z nieswojego karnetu. Jak zatem ująć to w regulaminie?

  1. Po pierwsze, należy wyraźnie podkreślić, że korzystanie z klubu fitness jest możliwe tylko i wyłącznie za okazaniem ważnego karnetu, wystawionego na osobę, która właśnie wchodzi na siłownię.
  2. Ponadto wprowadzić zakaz udostępniania i przekazywania swojego karnetu innym osobom, a naruszenie tego zakazu powinno skutkować usunięciem z klubu.
  3. Warto również zaznaczyć, że osoba na recepcji (pracownik klubu) ma prawo każdorazowo poprosić o odpowiedni dokument w celu weryfikacji tożsamości, a klient klubu ma obowiązek taki dokument okazać. W przypadku jego braku, nie można wejść na siłownię.

Na pierwszy rzut oka regulacje mogą wydawać się nieco rygorystyczne. Jednakże większość z nas posiada przy sobie dowód osobisty tak naprawdę cały czas. Dlatego jego okazanie (nawet za każdym razem przy wchodzeniu na siłownię) nie będzie utrudnieniem dla klubowiczów.

Inne metody weryfikacji tożsamości klienta

Niektóre kluby fitness decydują się na użycie zaawansowanej technologii w celu weryfikacji tożsamości klienta. Przy podpisywaniu umowy członkowskiej wykonuje się fotografię klienta, którą wgrywa się do systemu teleinformatycznego. Następnie, gdy klient wchodzi do klubu fitness i odbija swoją kartę (karnet), specjalna kamera sprawdza, czy osoba wchodząca, to ta ze zdjęcia połączonego z tym konkretnym karnetem. Rozwiązanie z pewnością kosztowne, ale pozwala oszczędzić czas i nie jest uciążliwe.

Czy można przekazać swój karnet innej osobie?

Czasem zdarza się, że przekazanie swojego karnetu innej osobie nie jest podyktowane chęcią zaoszczędzenia, czy nieuczciwością. Często z powodu choroby, przeprowadzki, czy innych zdarzeń, nie możemy już korzystać z klubu fitness. Część osób decyduje się wtedy „sprzedać” swój karnet np. za połowę ceny, albo po prostu przekazać go znajomemu, żeby przynajmniej on skorzystał. Takie zachowanie nie jest jednak dopuszczalne. Każde przekazanie karnetu innej osobie należy skonsultować z właścicielem siłowni. Najprawdopodobniej będzie możliwość dokonania cesji (przepisania) karnetu na inną osobę. Możliwe, że odbędzie się to bez żadnych opłat, a można wtedy uniknąć ewentualnych sankcji prawnych.

Odpowiedzialność za wchodzenie do klubu fitness na nieswoją kartę.

Przechodząc do opisu kwestii odpowiedzialności za korzystanie z cudzej karty na siłowni, trzeba wyraźnie podkreślić, że ponosi ją zarówno osoba korzystająca z takiego karnetu, jak i osoba, która taki karnet świadomie udostępni drugiej osobie.

Jakie mogą być sankcje?

Wykrycie takiego działania z pewnością będzie skutkować zdecydowaną reakcją klubu fitness. Najprawdopodobniej karnet zostanie zawieszony, a klient z klubu wykluczony. Jednakże przy poważniejszych, długotrwałych naruszeniach w tym obszarze działania mogą być bardziej zdecydowane. Chodzi o sytuację, w której korzystanie z cudzego karnetu doprowadziło siłownię do znacznych strat finansowych.

Klub fitness może zażądać zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej odpowiadającej stratom, które poniósł. W przypadku braku reakcji ze strony zobowiązanego, siłownia może skierować wezwanie do zapłaty, a następnie pozew. Więcej o ściąganiu należności od klientów klubu fitness można przeczytać w jednym z moich ostatnich wpisów TUTAJ. W przypadku skierowania sprawy do sądu trzeba pamiętać, że ostateczna wysokość należności wobec siłowni będzie dużo wyższa (zostanie bowiem powiększona o wszelkie koszty sądowe).

Oprócz odpowiedzialności odszkodowawczej, pozostaje również odpowiedzialność karna. Posługiwanie się cudzym karnetem może zostać uznane za oszustwo. Definicję tego przestępstwa znajdziemy w art. 286 kodeksu karnego. Przypuszczam, że w kwestii ewentualnej kary za posługiwanie się nieswoim karnetem zastosowanie znajdzie § 3 wspomnianego wyżej artykułu:

W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

W zależności od skali dokonanego oszustwa można przypuszczać, że w takich sprawach Sąd wymierzy oskarżonemu karę grzywny lub ograniczenia wolności. Oprócz samej kary trzeba również pamiętać o zatarciu skazania:

  • W razie skazania na karę ograniczenia wolności zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 3 lat od wykonania.
  • W razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania.

Podsumowując, użycie nieswojego karnetu na siłowni może tak naprawdę skutkować nałożeniem kary przez klub fitness, odpowiedzialnością cywilną i karną, a w konsekwencji posiadaniem statusu osoby prawomocnie skazanej przez kilka lat.

Podsumowanie – wchodzenie do klubu fitness na nieswoją kartę

Myślę, że liczba negatywnych skutków prawnych, a także coraz większa dbałość klubów fitness w zakresie weryfikacji klientów skutecznie odstraszy wszystkich od korzystania z klubu fitness używając nieswojego karnetu. Jeżeli chcemy swój karnet przekazać komuś innemu, należy zgłosić się do klubu i zapytać o taką możliwość. Kontakt z siłownią jest również konieczny, jeżeli zgubimy nasz karnet – aby później nie było żadnych problemów, gdyby ktoś, np. go użył.

Artykuł eksperta:

Kamil Wasilewski

Prawnik branży fitness – adwokat. Prowadzi bloga prawniczego Prawo dla Fitnessu poświęconego branży fitness Autor wielu publikacji o tematyce prawnej dla branży fitness, które można odnaleźć w czasopismach takich jak Body Life, Trainer czy Perfect Body. Jest uczestnikiem i prelegentem największych branżowych konferencji w kraju takich jak Kongres Bodylife, Kongres FEM, FIWE czy Kongres Fit-Expo Trendy i Innowacje.

 

 

 

Polecamy także:

Niepłacący klient w klubie fitness – co zrobić? – artykuł eksperta