źródło: WHO

Według niedawno opublikowanego badania Światowej Organizacji Zdrowia WHO EuropeanRegionalny raport na temat otyłości 2022″, jedna trzecia dzieci i prawie dwie trzecie dorosłych w Europie jest otyłych. Badanie wykazało, że otyłość powoduje 1,2 mln zgonów każdego roku w 53 państwach członkowskich WHO w Europie.

Naukowcy odnotowali spadek poziomu aktywności fizycznej podczas pandemii, wraz ze zwiększonym spożyciem tłustych, słodkich i słonych potraw, ale chociaż pandemia nasiliła poziom otyłości, ich przyczyna jest znacznie głębsza w społeczeństwie.

Raport ma na celu zwrócenie uwagi na zmiany behawioralne potrzebne do przezwyciężenia globalnego problemu otyłości poprzez identyfikację działań, takich jak aktywność fizyczna, edukacja i dieta.

„Otyłość stanowi coraz większe wyzwanie w Europie, gdzie co trzecie dziecko w wieku szkolnym, co czwarty nastolatek i prawie 60% dorosłej populacji żyje obecnie z nadwagą lub otyłością” – wyjaśnił dr Hans Henri Kluge, dyrektor regionalny WHO ds. Europa: „Podwyższony wskaźnik masy ciała (BMI) jest głównym czynnikiem ryzyka chorób niezakaźnych, w tym nowotworów i chorób układu krążenia”.

Wskaźnik BMI to za mało

W odpowiedzi na powszechną krytykę, że BMI – oparte wyłącznie na czyimś wzroście i wadze – jest mylące, uznano, że „istnieją ograniczenia w stosowaniu BMI jako jedynej miary” do definiowania otyłości. W raporcie wskazano inne środki, które mogą być wykorzystane w przyszłości. Obejmują one obwód talii, stosunek talii do wzrostu, wskaźnik otłuszczenia ciała (BAI) i wskaźnik kształtu ciała (BSI).

Badanie pokazało, w jaki sposób współczesne środowisko napędza epidemię otyłości, badając związki między żywnością a aktywnością fizyczną oraz społeczno-kulturowymi, fizycznymi, ekonomicznymi i politycznymi czynnikami, które wpływają na spożywane przez populacje żywności, a także ich poziom działalność. Gry online i marketing cyfrowy niezdrowej żywności są wskazywane jako obszary problemowe.

Otyłość była powiązana z co najmniej 13 rodzajami raka, w tym raka piersi, wątroby i jajników, a dr Nina Berdzuli, dyrektor wydziału krajowych programów zdrowotnych w WHO Europe, podkreśliła znaczenie zachęcania do zdrowego stylu życia i zwiększania poziomu aktywności fizycznej.

Zgodnie z ustaleniami raportu, istnieją niezaprzeczalne dowody na to, że wczesne wdrożenie dobrego odżywiania i aktywności fizycznej ma zasadnicze znaczenie dla poprawy przyszłości zdrowia na świecie.

Dr Francesco Branca, dyrektor departamentu żywienia na rzecz zdrowia i rozwoju, uważa, że ​​Cel 2 Zrównoważonego Rozwoju WHO („Osiągnięcie zera głodu” i „Poprawa odżywiania”) oraz Cel 3 Zrównoważonego Rozwoju („Zapewnienie zdrowego stylu życia” i „Promowanie dobrego samopoczucia ”) nie zostanie osiągnięty, jeśli społeczeństwo będzie dalej podążać tą samą ścieżką.

Otyłość – jak z nią walczyć?

W przypadku nastolatków dane pokazały, że mniej niż 20 procent przestrzega zaleceń dotyczących aktywności fizycznej, a prawie 50 procent nie je owoców ani warzyw. W raporcie uznano, że żadna pojedyncza „interwencja” nie może ograniczyć rozprzestrzeniania się otyłości, ale nakreślono szereg interwencji i potencjalnych obszarów polityki, które mogą zmniejszyć poziom otyłości poprzez cele związane z dietą, edukacją i aktywnością fizyczną.

Zalecenia dotyczące aktywności fizycznej obejmują udzielanie porad i skierowań w ramach opieki zdrowotnej, bezpieczny dostęp do otwartych przestrzeni oraz promocję aktywności fizycznej poprzez grupy i kluby sportowe.

Podkreślono jakość wychowania fizycznego, obiektów i programów w szkołach oraz dostępność programów aktywności fizycznej w miejscu pracy.

„Mam nadzieję, że możemy zmienić trajektorię otyłości w Europie, tworząc środowiska, które są bardziej sprzyjające, promując inwestycje w zdrowie, rozwijając silne i odporne systemy opieki zdrowotnej oraz wprowadzając innowacje na rzecz lepszego zdrowia i lepszego zarządzania zdrowiem” – podsumował Kluge.